רווחי סלקום נחתכו ב-43% ברבעון הראשון ל-173 מיליון שקל

הרווח גבוה בהרבה מצפי האנליסטים ■ ניר שטרן: "מגמת השחיקה בהכנסות תימשך, מתכננים פעולות התייעלות נוספות" ■ תחלק דיבידנד של 130 מיליון שקל

חברת הסלולר סלקום דיווחה הבוקר (ג') על תוצאותיה ברבעון הראשון של שנת 2012. הכנסות סלקום הסתכמו בכ-1.58 מיליארד שקל (427 מיליון דולר), בדומה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד. מנכ"ל סלקום הוא ניר שטרן.

החברה רשמה ירידה של 1.6% בהכנסות משירותים, אשר הסתכמו בכ-1.18 מיליארד שקל (319 מיליון דולר) ברבעון, בהשוואה לכ-1.2 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. מרבית ירידה זו קוזזה על-ידי עלייה של 4.5% בהכנסות מציוד אשר הסתכמו ב-399 מיליון שקל (107 מיליון דולר), בהשוואה ל-382 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תרומתה של נטוויז'ן לסך ההכנסות ברבעון הראשון של 2012 הסתכמה ב-258 מיליון שקל (69 מיליון דולר) בנטרול הכנסות בין-חברתיות. בנטרול תרומתה של נטוויז'ן, סך הכנסות החברה ירדו ב-16.4% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

הירידה בהכנסות משירותים נבעה בעיקר משחיקת המחירים המתמשכת כתוצאה מהתחרות הגוברת בשוק. ירידה זו קוזזה בחלקה על-ידי עלייה של 10.9% בהכנסות מתוכן ושירותי ערך מוסף (כולל SMS) ברבעון הראשון של 2012 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות מתוכן ושירותי ערך מוסף ברבעון הסתכמו ב-316 מיליון שקל (85 מיליון דולר), המהווים 33.4% מסך ההכנסות משירותים (ללא ההכנסות משירותים של נטוויז'ן). בנטרול תרומתה של נטוויז'ן להכנסות משירותים ברבעון הראשון של 2012 בסך של 241 מיליון שקל (65 מיליון דולר) (לא כולל הכנסות בין-חברתיות), ירדו ההכנסות משירותים ב-21.6%.

הכנסות מציוד גדלו ב-4.5%, מ-382 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד ל-399 מיליון שקל (107 מיליון דולר) ברבעון הראשון של 2012. תרומתה של נטוויז'ן להכנסות מציוד קצה ברבעון הראשון של 2012 הסתכמה ב-17 מיליון שקל (5 מיליון דולר). בנטרול תרומתה של נטוויז'ן להכנסות מציוד ברבעון הראשון של 2012, ההכנסות מציוד נותרו ללא שינוי מאלו של הרבעון הראשון אשתקד.

היכתה את התחזיות; דיבידנד של 130 מיליון שקל

הרווח הגולמי ברבעון הצטמק ב-18% והסתכם ב-686 מיליון שקל (185 מיליון דולר), בהשוואה ל-837 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2011. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2012 ירד ל-43.3% מ-52.7% ברבעון המקביל אשתקד.

נציין כי סלקום יישמה צעדי התייעלות, שהביאו לקיטון בהוצאות של כ-80 מיליון שקל ותרמו לשיפור בתוצאות הרבעון הראשון 2012 בהשוואה לרבעון הרביעי 2011.

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם ב-275 מיליון שקל (74 מיליון דולר), בהשוואה ל-471 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 41.6%.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-173 מיליון שקל (47 מיליון דולר), בהשוואה ל-306 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד - ירידה של 43.5%. ירידה זו נבעה בעיקר כתוצאה מהירידה בהכנסות משירותים. הרווח הבסיסי למניה ברבעון הסתכם ב-1.74 שקל (0.47 דולר) בהשוואה ל-3.09 שקל למניה ברבעון הראשון של 2011.

אנליסטים ציפו להכנסות של כ-1.62 מיליארד שקל ורווח של 1.27 שקל למניה כך שהתוצאות היו גבוהות בהרבה מהצפי. לקונצנזוס האנליסטים של "גלובס" ופסגות.

דירקטוריון סלקום החליט על חלוקת דיבידנד במזומן של 1.31 שקל למניה ובסך-הכול כ-130 מיליון שקל (השווה לכ-0.34 דולר למניה וכ-34 מיליון דולר).

מצבת מנויי הסלולר של החברה לסוף מארס 2012 עמדה על כ-3.362 מיליון מנויים. במהלך הרבעון החברה גייסה כ-13,000 מנויים נטו (כולם מנויי post-paid). ברבעון הראשון של 2012 נוספו לחברה כ-57,000 מנויי סלולר חדשים נטו למצבת מנויי הדור השלישי שלה, שהגיעה לכ-1.388 מיליון מנויים נכון לסוף מארס 2012, והיוותה 41.3% ממצבת מנויי הסלולר הכוללת של החברה - עלייה מ-35% של מנויי דור 3 מסך המנויים בסוף מארס 2011.

שיעור הנטישה של מנויי הסלולר ברבעון עמד על 6.3%, בהשוואה ל-7.1% ברבעון המקביל אשתקד. בסלקום מציינים כי הנטישה בשני הרבעונים הושפעה, בין היתר, מנטישה של מנויי pre-paid, המאופיינים כבעלי ערך לקוח נמוך, ולקוחות עם בעיות גביה.

ניר שטרן: נמשיך בהתייעלות

בהתייחס לתוצאות, אמר ניר שטרן, מנכ"ל סלקום: "אני שבע-רצון מהצלחת המיזוג עם נטוויז'ן, שבאה לידי ביטוי כבר בתוצאות הרבעון הנוכחי, הן בהשפעה חיובית בצד ההוצאות והן ברמת התרומה להכנסות. בהשוואת תוצאות הרבעון הראשון של 2012 לרבעון המקביל בשנה שעברה, אנו עדים לירידה ברווחיות כתוצאה מהשינויים הרגולטורים והתגברות התחרות.

"עם זאת, בהשוואת הרבעון הראשון של 2012 לרבעון הרביעי של 2011, ניתן לראות כי הקטנו את הוצאות החברה בכ-80 מיליון שקל כתוצאה מצעדי ההתייעלות בהם נקטנו. בשל התחרות העזה שאפיינה את השנה האחרונה, נמשכה השחיקה בהכנסות משירותים. מגמת השחיקה בהכנסות תימשך גם ברבעונים הבאים ועלולה אף להתחזק כתוצאה מהתחרות החדשה, ועל כן אנו מתכוונים להמשיך בפעולות התייעלות נוספות, בצד ההוצאות ובמימוש הסינרגיות מהמיזוג, אך מעריכים כי פעולות אלה יפצו באופן חלקי בלבד על השחיקה בהכנסות".

בהתייחס להכנסות משירותי DATA כמנוע צמיחה ציין שטרן: "אנו ממשיכים להעמיק את המיקוד בצמיחה באינטרנט הסלולרי בהחדרת מוצרי DATA, בין היתר, על-ידי השקת ה-iPad החדש כמפעיל הראשון בישראל ומכירת מגוון רחב של טאבלטים וסמארטפונים. הכנסותינו מתוכן ושירותי ערך מוסף גדלו ב-10.9% בהשוואה לרבעון המקביל של השנה שעברה".

צרו איתנו קשר *5988