חייב כספים וטוב לו

תקציר: האם זכותו של אדם להתגורר בדירה בבעלותו, יהא שוויה אשר יהא, גוברת על חובתו החוקית והמוסרית לפרוע את חובותיו?

יש אנשים המנסים להתחבא מאחורי גבו של בנק למשכנתאות, בכך שהם משלמים את תשלומי המשכנתא באופן סדיר, כדי לשלם תשלום זעום לנושים אחרים.

בשנים האחרונות נעשו תיקונים בחקיקה, שנועדו לשמור על זכותו של אדם לקבלת דירה חליפית, במקרה שאינו מצליח לשלם את תשלומי המשכנתא והבנק פועל למכירת דירתו. בכך, קבע המחוקק כי הסכמים בין בעל המשכנתא, לבין הלקוח, בהם רשום כי הלקוח מוותר באופן גורף על זכותו לדיור חליפי במקרה של אי תשלום המשכנתא, תקפים באופן חלקי בלבד ולמעשה כפופים לזכותו של הלקוח לקבלת דיור חליפי סביר בנסיבות העניין.

התיקונים אמנם הוגבלו לסכום שכר דירה סביר ולתקופה מסוימת, אך עדיין יש בתיקונים אלו כדי לשנות מהותית את המצב הקודם, בכך שגם לבעל משכנתא לא תהא אפשרות לפנות את האדם ומשפחתו מדירתו, מבלי שינתן למפונה סיוע.

התיקונים נועדו לאפשר למפונים לצלוח את התקופה הקשה שלאחר פינויים מהדירה ובכך לסייע בהתאוששותם מהמכה הכלכלית והנפשית שניחתה עליהם.

בתי המשפט ורשות האכיפה החלו להבחין בין חייבים הראויים להגנת המערכת המשפטית לבין אנשים שאינם ראויים לכך. למשל, ראויים הם חייבים המתגוררים בדירה צנועה, התואמת את יכולתם הכלכלית ואשר גם אם תימכר לא יהא בתמורתה כדי לכסות יותר מאשר את החוב לבנק למשכנתאות ולמימון הדיור החליפי. ואולם, כאשר ברור כי בתמורת הדירה אפשר לפרוע חלק משמעותי מכל החוב שעומד כנגד החייבים, אין הצדקה שהם יזכו להגנת בתי המשפט ולכן על דירתם להימכר לשם פירעון החובות לכל הנושים.

כך היה במקרה שהגיע לבית משפט השלום בפתח תקווה, שבו נטען כלפי תושבת מרכז הארץ כי היא משלמת סכום זעום לכל הנושים האחרים לאחר שאיחדה את תיקיה בהוצאה לפועל, בעוד שלבנק למשכנתאות היא המשיכה לשלם באופן סדיר. לפני מספר שבועות פסק בית המשפט כי אין הצדקה לכך שאישה תמשיך להתגורר בדירה יקרה וליהנות ממנה, כאשר מכירתה יכולה להביא לפירעון חובותיה לנושים, רובם ככולם, שכן הדירה מוערכת במאות אלפי שקלים מעבר לחוב המשכנתא.

המחוקק ומערכת בתי המשפט מנסים למצוא את האיזון בין זכותו של האדם לקורת גג, לבין חובתו לפרוע את חובותיו לנושיו, גם אם הדבר ידרוש ממנו להיפרד מדירתו המפוארת והיקרה. מגמה זו חשובה ביותר על מנת לשמור על העקרונות הבסיסיים של זכות הקניין של האדם וכבודו העצמי, אל מול זכות הקניין הנגדית של נושיו.

הכותב שותף במשרד עו"ד גלר, האן-מרקוביץ, פרג ושות' ומייצג גם מוסדות בנקאיים

צרו איתנו קשר *5988