האוצר: כרית ביטחון גם לקרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות

שני הצדדים סיכמו על פשרה לפיה עשר הקרנות הוותיקות המאוזנות יזכו גם הן לכרית ביטחון לשינויים זמניים בריבית חסרת הסיכון, שהיקפה יעמוד על כ-2.5 מיליארד שקל

תמה המחלוקת הארוכה בין משרד האוצר לבין קרנות הפנסיה הוותיקות המאוזנות שבבעלות השוק הפרטי, בהובלת קרנות עתודות הוותיקה, הע"ל הוותיקה וגילעד הוותיקה, בנוגע להאשמות לאפליית עמיתי הקרנות הללו ביחס לעמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר שבשליטת המדינה.

שני הצדדים סיכמו על פשרה לפיה עשר הקרנות הוותיקות המאוזנות יזכו גם הן לכרית ביטחון לשינויים זמניים בריבית חסרת הסיכון, שהיקפה יעמוד על כ-2.5 מיליארד שקל. זאת בדומה לכרית ביטחון שניתנה לקרנות הוותיקות שבהסדר, ושמנעה פגיעה בזכויות העמיתים שם כתוצאה משינויים זמניים בגובה הריבית.

בתמורה לכרית הביטחון שתספק המדינה, הקרנות המאוזנות יעלו את גיל הפרישה לפי החוק בהדרגה במשך מספר שנים בהתאם לחקיקה, כך שגיל הפרישה לנשים בקרנות אלה יועלה מ-60 ל-64 ולגברים - מ-65 ל-67. בנוסף, בקרנות המאוזנות תהיה הפחתת זכויות של 1.75% כשההפחתה תיפרס על פני 5 שנים. הפשרה האמורה, שהושגה בין היתר בסיוע ח"כ חיים כץ ושר האוצר יובל שטייניץ, סוגרת את העימות בין הצדדים, שהגיע עד לדיון בבג"צ.

ב-2008 נתן האוצר כרית ביטחון לשינויים זמניים בריבית לטווח ארוך לקרנות הוותיקות שבהסדר בהיקף של כ-11.3 מיליארד שקל דאז (כ-14 מיליארד שקל בערכים של היום) בקרנות הוותיקות שבהסדר. כך, המדינה נותנת לקרנות הפנסיה הוותיקות כרית ביטחון כוללת בערכים נוכחיים של כ-16.5 מיליארד שקל לצרכי כרית הביטחון נועדה לכסות על שינויים בווקטור הריביות.

התנודות בריבית חסרת הסיכון, שבה משתמשים בקרנות הפנסיה לחישוב האיזון האקטוארי שלהן, חשובות משום שאם הריבית חסרת הסיכון נמוכה יותר מ-4% בחישוב שנתי, גם אם רק באופן זמני, אזי התחייבויות הקרן לעמיתים גדלות בשיעור חד יותר מאשר נכסי הקרן - וכך עשוי להיווצר גירעון.

צרו איתנו קשר *5988