לאומי למשכנתאות: עלייה של 18.6% ברווח ברבעון הראשון

רווחי המימון הסתכמו בכ-134 מיליון שקל ברבעון לעומת 120 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד ■ ההוצאה לחובות מסופקים נותרה יציבה ברמה של כ-12 מיליון שקל

בנק לאומי למשכנתאות מפרסם היום את תוצאותיו הכספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2012.

ברבעון הראשון של השנה הסתכם הרווח הנקי של הבנק ב-70 מיליון שקל, עלייה של 18.6% בהשוואה לרווח נקי של 59 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2011. הגידול ברווח הנקי נובע בעיקרו משיפור המרווח המימוני וקיטון בהוצאות תפעוליות.

רווחי המימון הסתכמו בכ-134 מיליון שקל ברבעון לעומת 120 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

התשואה נטו על ההון הסתכמה ברבעון הראשון של 2012 ב-10.46% בחישוב שנתי. האשראי לציבור נטו, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם בסוף הרבעון הראשון בכ-57.12 מיליארד שקל, זאת בהשוואה לכ-52.8 מיליארד שקל ב-31 במארס 2011 , גידול של 8.1%.

צרו איתנו קשר *5988