התפתחות בפרשת "קרטל הקבלנים": בוטל אישום מרכזי

כתב האישום בפרשה הוגש נגד התאחדות הקבלנים ובכירים בה ונגד חברות בנייה מהגדולות במשק, בטענה כי ערכו הסדרים כובלים במכרזים למיגון עוטף עזה

התפתחות דרמטית בפרשת "קרטל הקבלנים": בית הדין להגבלים עסקיים קיבל חלקית את טענותיהם המקדמיות של חלק מן הנאשמים בפרשה להגנה מן הצדק, וביטל את האישום המרכזי נגדם בגין עריכת הסדרים כובלים.

כתב האישום בפרשה הוגש בדצמבר 2010 נגד התאחדות הקבלנים ובכירים בה, וכן נגד חברות בנייה מהגדולות במשק ומנהליהן, בטענה כי ערכו הסדרים כובלים במכרזים למיגון עוטף עזה.

בפתח המשפט העלו החברות הקבלניות ומנהליהן, וכן גורמים שונים בהתאחדות הקבלנים, טענות מקדמיות לפיהן הרשות להגבלים עסקיים מקיימת אכיפה בררנית בהגשת כתב האישום נגדם, משום שבמקרים חמורים ודומים למקרה בו היו מעורבים לא הוגשו כתבי אישום.

הנאשמים התייחסו בעיקר לקביעת הממונה בעניין "ארגון בתי החולים", אשר לגביו הוחלט שלא להגיש כתב אישום ולהסתפק בקביעה אזרחית, חרף הדמיון בין העובדות בשני המקרים. מהראיות שנאספו שם, נטען, עולה בבירור כי אי הגשת הצעות למכרז מסוים נועדו כדי למנוע תחרות בשוק האשפוז הגריאטרי.

השופט משה יועד הכהן ציין, כי יש "קושי לתרץ את האבחנה שבין החלטת הממונה שלא להעמיד לדין את ארגון בתי החולים וממלאי התפקידים בו לבין ההחלטה להגיש כתב אישום בענייננו". עוד קבע, כי ניסיון רשות ההגבלים להבחין בין המקרים מלאכותי, וכי ההחלטה בעניין "היא בלתי סבירה בעליל, צורמת ומקוממת ויוצרת תחושה של אכיפה מפלה ושרירותית".

כתב האישום בפרשת "קרטל הקבלנים" הוגש על ידי עו"ד מיכל כהן, סגנית היועץ המשפטי ברשות להגבלים עסקיים כנגד התאחדות הקבלנים, ונגד הנשיא, ניסים בובליל, המנכ"ל לשעבר, יוסי גורדון, הסמנכ"ל דוד שחף ופולדי פרץ, חבר הנשיאות, וכן נגד 15 חברות קבלניות ומנהליהן, בגין עריכת הסדרים כובלים. מכתב האישום עולה, כי התאחדות הקבלנים המליצה לחבריה להימנע מלגשת למכרזים שפרסם משרד השיכון בשנת 2008 להקמת חדרי מיגון ביישובי עוטף עזה, בשל חוסר שביעות רצון מתנאיהם (מכרזים בהם לא ניתן פיצוי לעלייה במחירי הברזל והתשומות לבנייה), בעוד החברות הקבלניות הסכימו ביניהן לא להגיש הצעות למכרז.

בהחלטה על מחיקת האישום בדבר עריכת הסדר כובל כנגד פולדי פרץ ו-12 חברות קבלניות ומנהליהן, נקבע, כי מאחר ולא הוגש כתב אישום בפרשה של ארגון בתי החולים "לא ניתן לצפות מן הנאשמים באישום השני (החברות הקבלניות בעיקר, א' ל"ו) כי יהיו אדוקים יותר מן האפיפיור ויסיקו, בהעדרה של נקיטת פעולה כלשהי כלפי בתי החולים, כי הם צפויים להעמדה לדין בעקבות עשיית מעשים הדומים עד כדי זהות".

יצוין, כי מדובר במחיקת האישום השני כנגד מרבית החברות הקבלניות. החברות שנותרו באישום, ולא הגישו בקשה למחוק אותן, יוכלו לטעון את טענותיהן בעניין בהמשך. עם זאת, דחה השופט את כל טענותיהם המקדמיות של התאחדות הקבלנים והבכירים בה, בהם נסים בובליל, המכונים בהחלטה "קבוצת נאשמי ההתאחדות", כנגד האישומים נגדם, וכתב האישום נגדם עומד בתוקפו.