ביהמ"ש ביטל שומת מס עקב טעות רשלנית של פקיד השומה

ביהמ"ש ביטל שומת מס בסך כ-130 אלף שקל וקבע כי הנישום ישלם רק כ-900 שקל, זאת לאחר שהוצאה לו שומת מס נמוכה, ורק אחרי כ-6 שנים תוקנה הטעות

בית המשפט המחוזי בפתח-תקווה ביטל שומת מס בסך כ-130 אלף שקל וקבע כי הנישום ישלם רק כ-900 שקל מס, עקב טעות רשלנית של פקיד השומה שהוציא את השומה. זאת, לאחר שהוצאה לנישום שומת מס נמוכה עקב ההתרשלות של פקיד השומה, ורק לאחר כ-6 שנים "תוקנה" הטעות, ונשלחה לנישום דרישה חדשה לתשלום מס הגבוה פי 162 מהשומה הראשונה.

השופט נחום שטרנליכט קבע כי "גם אם השומה הראשונה הוצאה בגין טעות רשלנית של פקיד שומה כפר-סבא, הרי שלאחר חלוף 3 שנים (זמן התיישנות שומה הקבוע בחוק, א' ל"ו), יכול היה הנישום להסתמך על אותה שומה. היתר לפקידי השומה לפתוח את השומה לאחר כ-6 שנים פוגע באינטרס ההסתמכות של הנישום".

בית המשפט ציין כי על-פי פקודת מס הכנסה פקיד השומה רשאי, תוך 3 שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדוח של הנישום, ובאישור מנהל - בתוך 4 שנים מתום שנת המס, לתקן שומה.

נקבע, בפסק דין הצהרתי, כי מגבלת הזמן להוצאת שומה הקבועה בפקודת מס הכנסה חלה בכל מקרה, ללא קשר לסיבה להוצאת השומה, ובוודאי כאשר מדובר ברשלנות של פקיד השומה. "יש לראות את מגבלת הזמן כחלה בכל מקרה, תהא הסיבה להוצאת השומה החלופית אשר תהא", ציין השופט.

מדובר בשומה שהוצאה לעומר לבבי בגין הכנסותיו בשנת 2001. באוגוסט 2001 הגיש לבבי דוח על הכנסותיו לשנת 2001, במסגרתו ציין כי הכנסותיו עמדו על סך של כ-380 אלף שקל. בגין שנה זו הוצאה ללבבי שומה המחייבת אותו בתשלום מס בסך 898 שקל בלבד. ביולי 2008, למעלה מ-3 שנים לאחר שהוצאה השומה הראשונה, נשלחה ללבבי דרישת תשלום חדשה בגין הכנסותיו לשנת 2001, ובמסגרתה נדרש לשלם מס בסך כ-137 אלף שקל.

רשות המסים טענה כי עקב טעות לא הוזנה למחשב פקיד השומה כפר-סבא הכנסתו של לבבי באותה שנה, ועל כן הוצאה שומה נמוכה מהנדרש. ואולם במסגרת ביקורת שרך פקיד השומה מהיחידה הארצית לשומה בתיקו של לבבי בשנת 2008 התגלתה הטעות, ותוקנה באמצעות שיגור דרישת המס החדשה.

לבבי, באמצעות עו"ד קובי גולדמן ממשרד גולדמן ושות', סירב לשלם את הסכום הגבוה, טען כי השומה החדשה הוצאה בחוסר במכות, ועל כן יש לבטלה.

בית המשפט קיבל את טענותיו וקבע כי אין מחלוקת שהנישום הגיש את הדוח על הכנסותיו במועד, כבר בשנת 2002, ורק לאחר כ-6 שנים תוקנה השומה, ולכן יש לבטל את השומה.

בית המשפט אף חייב את פקיד השומה לשלם ללבבי הוצאות משפט בסך 584 שקל וכן את שכר-טרחת עורך דינו בסך 13,000 שקל.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988