רשות המסים האריכה את הגשת הבקשות לגילוי מרצון של הון בחו"ל

זאת ב-3 חודשים ■ מומחי מס: "האפשרות לפנייה אנונימית לגילוי של נכסים והכנסות בחו"ל תזרים למדינה מאות מיליוני שקלים"

בעקבות הודעת רשות המסים מאתמול (ג') על מתן ארכה של כ-3 חודשים נוספים להגשת בקשות במסגרת נוהל "גילוי מרצון" על נכסים והכנסות בחו"ל, מומחי מס מעריכים כי לקופת המדינה ייכנסו בחודשים הקרובים מאות מיליוני שקלים.

נוהל "הגילוי" הוארך עד יום לאחר יום הכיפורים (27 בספטמבר 2012). ההארכה כוללת גם שינוי בנוהל, המאפשר לנישומים להגיש את הבקשה לגילוי נכסיהם וכספיהם באופן אנונימי, לקבל את אישור רשות המסים למס שישולם, ורק אז לגלות את שמם ולהיכנס להליך גילוי מרצון מלא.

לדברי יו"ר ועדת הקשר עם רשות המסים בלשכת רואי החשבון, רו"ח עופר מנירב, "מתן האפשרות לפנייה אנונימית לגילוי מרצון תזרים מאות מיליוני שקלים לאוצר המדינה".

לדבריו, "ידוע לנו על פניות רבות התקועות אצל המייצגים שלא הוגשו בגלל סוגיית האנונימיות. הארכת המועד תאפשר להגיע להסדרים עם הרשות בלי הסיכון בחשיפת הפרטים. להערכתי, הארכת המועד תזרים מאות מיליוני שקלים ואולי יותר, מתוך כספים שהיו חייבים ועודם חייבים במס".

גם להערכת מנהל מחלקת המסים במשרד ש. הורוביץ, עו"ד ליאור נוימן, "הוספת האפשרות לביצוע פנייה אנונימית תוביל להסדרים רבים ולגביית מסים בסכומים ניכרים למדינה. ישראל זקוקה לכספי המסים ולמתן פתרון להון הבלתי מדווח, וגם הנישומים זקוקים לכך, כדי לפתור את חשיפת המס שלהם על מנת שיוכלו להתחיל לעשות שימוש באותו הון בלתי מדווח שמוחבא בחשבונות הבנק בשווייץ ובמדינות אחרות".

במסגרת הוראת השעה המקורית, שפורסמה בנובמבר 2011, נקבע כי במהלך חצי שנה, עד יוני 2012, יינתנו הקלות מס משמעותיות למי שידווח על הכנסות מנכסים שבבעלותו מחוץ לישראל.

שינוי בנוהל

הרשות הניחה כי מיליארדי שקלים עם טביעת אצבע ישראלית מסתובבים בעולם, מתחת לרדאר המס, ועם פרסום הנוהל יסדירו רבים מתושבי ישראל - שלהם פיקדונות ישנים בחו"ל שקיבלו במתנה או בירושה, וכן נכסים נוספים שעליהם לא דיווחו - את ענייניהם מול רשויות המס.

אולם מומחי מס רבים טענו כי הנוהל לא עמד בציפיות ולא הכניס את סכומי הכסף שציפו ממנו לקופת המדינה. לטענת רבים, הנוהל לווה באי-ודאות רבה, קיימת אי-בהירות באשר לתחולתו על רווחים שמקורם במכירת נכסים הוניים, אך הבעיה החמורה ביותר הייתה החשש מפני החשיפה מול הרשות: על אף הקביעה כי לא ייעשה שימוש במידע שנמסר במסגרת הליכי הגילוי מרצון לצורך הליכים נגד הפונה, לא הייתה מניעה אמיתית מצד רשות המסים לבצע ביקורת מקיפה בתיק הנישום ביחס לכל שנות המס הפתוחות או לסמן אותו לצורכי ביקורות עתידיות.

ייתכן כי ביקורת זו של המייצגים הובילה לשינוי שביצעה רשות המסים בנוהל עם הארכתו אתמול - האופציה להגיש בקשות אנונימיות.

מהודעת הרשות עולה כי לאור הניסיון שנצבר במהלך תקופת הנוהל ובעקבות פניות מייצגים בנושא, רשות המסים תאפשר גם הגשת פניות אנונימיות ב-3 החודשים הקרובים, שמטרתן בירור חבות המס הנובעת מהן, וזאת בטרם הגשת הבקשה. בהמשך, אם יבחר הפונה להיכנס בשערי נוהל גילוי מרצון, יהיה עליו להגיש בקשה הכוללת את פרטיו, ויחולו לגביו כל הוראות הנוהל.

"הגברת אמון"

לדברי מנהל רשות המסים, דורון ארבלי, ההחלטה על מתן הארכה התקבלה לאור בקשות רבות מצד נישומים ומייצגים שטרם השלימו את היערכותם להגשת הבקשות, וכחלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה של רשות המסים להגברת האמון, השקיפות וההקשבה לרחשי הציבור.

עם זאת, ארבלי הדגיש כי לאחר המועד שנקבע לא יינתנו כל הקלות במסגרת הוראת השעה, ורשות המסים תפעיל נגד מי שלא ינצל את "חלון ההזדמנויות" את הסמכויות הפליליות והאזרחיות הנתונות לה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988