פרשת הכדורים באח הגדול: אומ"ץ נגד הרשות השניה

בתנועה טוענים שלאור המתח שקיים בין "קשת" לבין "ידיעות אחרונות" אסור ליעקב שחם, שותף פעיל בידיעות אחרונות, לקחת חלק בקבלת ההחלטות

תנועת אומ"ץ פנתה הבוקר ליועץ המשפטי לממשלה נגד הרשות השנייה ויו"ר ועדת הטלוויזיה בראשות, יעקב שחם. אומ"ץ קובלת על מעורבותו של שחם, שהינו שותף פעיל בידיעות אחרונות, בפסילת העלאתו לשידור של "האח הגדול".

כידוע, ידיעות אחרונות וזכיינית ערוץ 2 קשת נמצאות בסכסוך ארוך. לפני שבועיים פסלה ועדת הטלוויזיה בראשות שחם את העונה הקרובה של האח הגדול. זאת אלא אם כן תפעל ההפקה לשנות מספר דברים בכפוף למסקנות הוועדות שהוקמו מאז התפוצצה פרשת הכדורים הפסיכיאטריים בידיעות אחרונות.

"כידוע שחם הינו שותף פעיל עם עיתון "ידיעות אחרונות", כותבת העמותה ליועמ"ש יהודה ויינשטיין, "שמוביל את הקמפיין כנגד שידור התכנית האח הגדול. לא יתכן ששחם שאמור להיות משוחרר מכל מחויבות כלפי אחד מבעלי העיתונים הקיימים בעת תפקודו מטעם הרשות השנייה, יפעיל את סמכויותיו כראש הרשות בכדי לקדם אינטרסים אישיים שלו עם עיתון ידיעות אחרונות".

העמותה טוענת כי די בעובדה זו שיש לו יחסי שותפות עם עיתון זו או אחר בכדי לפסול אותו מלדון בתוכניות טלוויזיה שבוקרו באותו עיתון. אומ"ץ מבקשת מויינשטיין להפעיל את סמכותו בכדי למנוע שימוש לרעה בסמכויות הרשות השנייה.

בתגובה לדברים טוען שחם: "הטענה של אומ"ץ היא חסרת בסיס ומשוללת כל יסוד ואני מצטער על כך שעמותה כמו אומ"ץ נותנת יד להכפשות מסוג זה. לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין מה המקור לידיעה. אני שלם במאת האחוזים עם ההחלטה לגבי האח הגדול. גם אם הייתי עומד בפני אותה שאלה פעם נוספת הייתי מחליט באותו האופן. לי אין ספק שהמשך הדיונים על תוכנית האח הגדול ייעשה ללא חשש מכל גורם שהוא. ההחלטות שיתקבלו תהיינה מקצועיות וייקחו בחשבון את טובת הציבור".