בעלי נכסים בכיכר המדינה דורשים 250 מ' ש' פיצוי

זאת, בשל התוכנית לבניית 387 דירות במגדלים בני 25 קומות וכן קניון גדול

בעלי הדירות והחנויות במעגל החיצוני של כיכר המדינה בת"א מבקשים שאחרי 12 שנה של המתנה תינתן הכרעה בפיצויים בסך 250 מיליון שקל שמגיעים להם לטענתם בשל התוכנית לבניית מגדלים וקניון גדול.

בעלי הנכסים הגישו, באמצעות משרד עו"ד צבי שוב, עתירה מינהלית לביהמ"ש המחוזי בת"א, בבקשה להורות לשמאי המקרקעין שאול רוזנברג לפרסם מיד את הכרעתו לגבי שומת הפיצויים בתביעותיהם, לפי סעיף 197 בחוק התכנון והבנייה, המאפשר תביעה בגין תוכניות בנייה על ירידת ערך.

תוכנית זו אושרה בשנת 2000 וכללה 387 דירות במגדלים בני 25 קומות וכן קניון גדול. ריבוי הבעלויות הוריד את הקניון מהפרק ולכן הוכנה לפני כמה שנים תוכנית חדשה, שקובעת שהמגדלים יצמחו ל-40 קומות ויכילו 450 דירות. התוכנית עברה לוועדת הערר בעקבות התנגדות דיירים וכי לא ניתן לבנות את כל הדירות כי קרן של משרד הביטחון עוברת באזור.

לטענת בעלי הנכסים, קיים עיכוב בלתי מוצדק בקידום הדיון בפיצויים המגיעים להם. את תביעותיהם לתוכנית המקורית הם הגישו כבר לפני כ-10 שנים, ולאחר שוועדת הערר המחוזית ת"א הסיקה שאכן נכסיהם נפגעו, העבירה את בחינת הפגיעה והיקפה לשמאי מכריע שדן בתביעות, וככל הידוע לעותרים, סיים להכין שומה מכרעת. אלא שפרסומה מתעכב זה 4 שנים, לטענת העותרים.

מעיריית ת"א נמסר: "העתירה טרם נתקבלה במשרדי הוועדה המקומית ת"א ולאחר שתתקבל תועבר תגובתה לביהמ"ש".