מודיעין והכשרה אנרגיה: מה צפוי השנה ב"מירה" ו"שרה"?

השותפות ברישיונות "מירה" ו"שרה" מדווחות על תוכניות העבודה ■ תוקף הרישיונות הוארך עד ה-13 ביולי 2013 ■ מבחני הפקה צריכים להתחיל מיד לאחר סיום הקדיחה ב"מירה"

מודיעין , הכשרה אנרגיה והשותפות האחרות בקידוחי "מירה" ו"שרה" מדווחות הבוקר (ה') על הארכת תוקף מטעם הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים, ועל תוכניות העבודה החדשות ברישיונות הנ"ל.

על פי הדיווח, תוקף רישיון "מירה", בו כבר החל קידוח האקספלורציה, הוארך עד ליום ה-13 ביולי 2013. במסגרת הזמן הזה, צריכות השותפות לבצע מבחני הפקה מיד לאחר סיום הקידוח, להגיש דוח מסכם על הקידוח והעברת כל החומר למשרד האנרגיה בתוך 4 חודשים ממועד סיום הקדיחה, הגשת דוח משאבים בתוך 5 חודשים ממועד סיום הקדיחה והגשת תוכניות עבודה להמשך פעילות ברישיון לא יאוחר מה-13 במארס 2013.

בנוגע לרישיון "שרה", תוקפו הוארך בדומה לרישיון "מירה", ועד למועד זה על השותפות להתחיל בקידוח לאחר סיום הקדיחה ב"מירה", וכן לבצע מבחני הפקה מיד בסיום הקדיחה, הגשת דוח מסכם ודוח משאבים לא יאוחר מה-13 במאי 2013 והגשת תוכניות עבודה לא יאוחר מה-13 ביוני 2013.

צרו איתנו קשר *5988