הנהלת תעש והעובדים: חתימה על הפרטה ב-15 באוגוסט

ועדת הכספים אישרה הזרמה של 150 מיליון שקל לחברה, וועד העובדים הפסיק את העיצומים

הסתיים המשבר בתעשייה הצבאית (תעש) לאחר שהיום (ג') אישרה ועדת הכספים של הכנסת להזרים 150 מיליון שקל לחברה הביטחונית-ממשלתית. 60 מיליון שקל מתוכם נועדו לתשלום משכורות יוני לעובדים ו-90 מיליון שקל נוספים מיועדים לאפשר את המשך הפעילות השוטפת - רכש חומרי גלם ותשלום חובות לספקים. עם תשלום המשכורות, העובדים וההסתדרות הפסיקו את פעולות המחאה שבהן פתחו בשבוע שעבר.

החזרה לשגרה התאפשרה בשל סיכומים שיש בהם כדי לקדם את המו"מ להפרטת החברה. במסגרת הדיונים הושגו הבנות עם ועד העובדים, שלפיהן האוצר יעמיד רשת ביטחון בגובה כ-200 מיליון שקל להבטחת זכויות העובדים במקרה שפעילות החברה תועתק מרמת השרון לנגב, גם אם ההפרטה לא תצא לפועל.

לגבי מחלוקת נוספת, שבמרכזה התנגדות העובדים לתכנית לשינויים במבנה הארגוני ביחידות החברה עם פרישתם הצפויה של כאלף עובדים, סוכם כי הנהלת תעש וראשי ועד העובדים יישאו ויתנו לא יאוחר מה-15 באוגוסט.

כמו כן, כדי להבטיח את תשלום משכורות יולי, תתכנס ועדת הכספים ב-25 ביולי לאשר הקצאה נוספת של כסף לחברה.

גוף עסקי חדש

לדברי יו"ר הצוות המיוחד מטעם הוועדה, ח"כ שי חרמש (קדימה), שמוביל את התכנית לגיבוש הסכם ההפרטה בתעש יחד עם מזכיר הוועדה, טמיר כהן, נקבע כי ב-15 באוגוסט הצדדים יחתמו על הסכם להפרטה בראשי תיבות. "כל הצדדים מעורבים בפרטים ומסכימים עליהם, ובשלב הזה כבר לא נראה שיש מחלוקות חדשות. עם החתימה על ההסכם בראשי תיבות, נבריא את החברה, ולמעשה, תעש החדשה תהיה גוף עסקי שיהיה מנותק מהחובות של תעש הישנה", אמר ח"כ חרמש.

בדיון החירום בכנסת, ביקר יו"ר ועד העובדים, איציק יהודה, את התנהלות האוצר, שלדבריו הלין את שכר העובדים כמנוף להפעלת לחץ עליהם במו"מ להפרטה. הממונה על התקציבים באוצר, גל הרשקוביץ, אמר כי במסגרת המו"מ קיבלו העובדים תנאי משופרים, בהם תוספת שכר של 18%, וכי מבחינת האוצר, בלי הסכמה על מעבר הפעילות של החברה לנגב - המשרד לא יאפשר הזרמת כספים נוספת לחברה.

הפרטת תעש
 הפרטת תעש

צרו איתנו קשר *5988