הפסד נוסף לרשות השידור בבית הדין האזורי לעבודה

בית הדין נענה לבקשת אגודת העיתונאים בירושלים, וקבע כי רשות השידור תצטרך להשיג את הסכמת האגודה על זהות נציגי הציבור בוועדות המכרזים

הפסד נוסף לרשות השידור בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים. השופט דניאל גולדברג הסכים להיענות לבקשת אגודת העיתונאים בירושלים, לפיה הרשות תצטרך להשיג את הסכמת האגודה על זהות נציגי הציבור בוועדות המכרזים.

כמו כן, בית הדין אוסר על הרשות לכנס ועדות מכרזים כל עוד הצדדים לא הגיעו להסכמה על רשימה מוסכמת של נציגי ציבור.

בהמשך לסכסוך הקיבוצי של אגודת העיתונאים בירושלים עם רשות השידור, בית הדין האזורי לעבודה בירושלים החליט להיענות לבקשת אגודת העיתונאים, שהוגשה על-ידי עורכי הדין אופיר טל ולואיז ספורטס ממשרד גלעד שר ושות'.

בית הדין אישר כי נציגי הציבור, היושבים בוועדת המכרזים לתפקיד מנהלי מחלקות וחטיבות בדירוג העיתונאים ועיתונות הפקה ברשות השידור, יהיו נציגים המוסכמים על אגודת העיתונאים.

בית הדין קבע כי בקשתה של אגודת העיתונאים הוגשה בתום-לב, וכי מעתה נציגי הציבור ייבחרו מתוך רשימה מוסכמת, שתכלול גם מועמדים שאינם חברי מליאת רשות השידור.

בשנים האחרונות נציגי הציבור שמונו לוועדות המכרזים נבחרו רק מתוך חברי מליאת רשות השידור. באגודת העיתונאים טענו כי יש בכך טעם לפגם, שכן נציגים אלה "יישרו קו עם כל גחמה של ההנהלה הבכירה, מופרכת ככל שתהיה".

בית הדין ציין כי "סעד זה יעמוד בתוקף עד ליום ה-31.12.12. לאחר מועד זה תהיה רשאית הרשות לפנות לבית הדין בבקשה לאשר קיום מכרז אף בהיעדר הסכמה על רשימת נציגי הציבור".

"ההחלטה מהווה ניצחון חשוב למנהל התקין ברשות השידור, תביא לשיפור ההליך לבחירת המנהלים הרשות ולבחירתם של מנהלים טובים יותר", מסר עו"ד אופיר טל.

טרם התקבלה תגובה לדברים מרשות השידור.

מדובר במכה נוספת לרשות השידור בבית הדין לענייני עבודה בירושלים, שכן בחודשים האחרונים נפסלו מינויים רבים שנולדו כתוצאה מתקלות ואי-סדרים שצצו בהליכי המכרז, ובהם מכרז לתפקיד מנהל קול ישראל שנערך בשנית בעקבות החלטת בית הדין, מינוי מנהל רשת א' ומנהלי מחלקות בטלוויזיה.

כמו כן, בשבוע האחרון מתח בית הדין ביקורת חריפה על מנהל רשות השידור, יוני בן-מנחם, ש"לא פעל בתום-לב" בכל הקשור למכרז לתפקיד מנהל מחלקת התעודה. כמו כן, בית הדין קבע ביום רביעי כי זליג רבינוביץ', עוזרו הבכיר של מנכ"ל רשות השידור, לא יוכל לעסוק בענייני ניהול כלשהם, ובכללם הרפורמה שאותה הוא אמור לנהל.

מאגודת העיתונאים בירושלים נמסר כי "יו"ר אגודת העיתונאים, דני זקן, מברך על החלטת בית הדין, שמשמעותה הכרה מלאה בצדקת דרישות האגודה ומעמדה במכרזים. האגודה קוראת ליו"ר רשות השידור לדון במהרה בהרכבי ועדות המכרזים כדי לאפשר את המשכן - הפעם באופן הוגן יותר ומועיל יותר".