IBI: "העלאת מסים בעת האטת המשק היא התפתחות שלילית"

בבית ההשקעות מציינים כי שורת הצעדים לטיפול בגרעון שאושרה היום בממשלה תוביל לעליית המחירים ■ "התרחיש הגרוע ביותר לדעתנו הוא הגשת תקציב עם חורים, כלומר חשבונאות יצירתית"

לאחר שהממשלה אישרה היום (ב') את שורת הקיצוצים והעלאות המסים שנועדו לסתום את הגרעון התקציבי, בבית ההשקעות IBI טוענים כי צעדים אלו יובילו לעליית מחירים במשק תוך שהם מציינים כי העלאת המסים הישירים היא בעייתית בייחוד לאור החולשה בצריכה הפרטית. בבית ההשקעות מעריכים כי בנק ישראל ימשיך במדיניות הורדת הריבית כדי לאזן את הצעדים ולתמוך בצמיחה.

ב-IBI מעריכים כי שורת הקיצוצים בתקציב והעלאות המסים יגרמו אומנם לעליית מחירים במשק, אך באותה נשימה מציין רפי גוזלן, הכלכלן הראשי של בית ההשקעות כי תהיה זו עלייה חד פעמית שתבוא ליידי ביטוי במדד המחירים של חודש אוגוסט ולא תהליך אינפלציוני מתמשך. לפיכך, בבית ההשקעות מעדכנים את תחזית האינפלציה לשנה הקרובה ל-1.6%.

"בלימת ההכנסות ממסים ב-2012 חייבה התאמות משמעותיות (קיצוצים), בחלקן מצד ההכנסות ובחלקן מצד ההוצאות", מציין גוזלן בסקירת המאקרו השבועית שפרסם בית ההשקעות. "העלאת מסים כשלעצמה בעת האטת המשק היא התפתחות שלילית ובפרט כשמדובר במיסוי עקיף שמשקלו בסך ההכנסות ממסים חריג כלפי מעלה".

אולם, גוזלן מציין כי שורת הצעדים שנוקטת הממשלה היא הרע במיעוטו ועדיפה בהרבה על פגיעה במשמעת התקציבית. "התרחיש הגרוע ביותר לדעתנו הוא הגשת תקציב עם חורים, כלומר חשבונאות יצירתית הכוללת תוואי הכנסות אופטימי מדי וקיצוץ מתון יחסית בהוצאות המתוכננות".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988