תביעה: לא למסות את המענק לרופאים או להגביל את המס ל-25%

‎‎‎ההסתדרות הרפואית טוענת כי אין למסות את המענקים, שכן לא מדובר בשכר עבודה אלא במענקים על התחייבות לעבודה בפריפריה או במקצועות במצוקה‏

‎‎מערכה נוספת במאבק הרופאים לשיפור תנאי העסקתם: ההסתדרות הרפואית (הר"י) בישראל וכ-170 רופאים הגישו אתמול (ג') תביעה נגד רשות המסים, בטענה כי יש לבטל את המיסוי על מענקי הפריפריה ומקצועות במצוקה.

בתביעה, שהוגשה לבית המשפט המחוזי בפתח-תקווה באמצעות משרד עורכי הדין משה מזרחי-נח-קריגל, מבקשים הר"י והרופאים כי המענקים שהוענקו לרופאים לא יהיו חייבים במס כלל - או לחילופין שיוכרו כרווח הון וימוסו בשיעור של 20%-25%, ולא ייחשבו כהכנסת עבודה אשר שיעור המס בגינה יכול להגיע ל-48%.

‏לטענת הר"י והרופאים, המענקים משולמים לרופאים שלא במסגרת יחסי עובד ומעביד. בתביעה נטען כי המענקים משולמים גם לרופאים שאינם עובדי מדינה ואף אינם כפופים להסכם הקיבוצי, ותכליתם קידום המדיניות הממשלתית לשינוי מהותי במערכת הרפואה הציבורית, לרבות בנושאי תקנים, חלוקת משאבים ומתן עדיפות למקצועות רפואה ספציפיים ולרופאים בפריפריה - לאחר שהמדינה עצמה קבעה כי אין מדובר בתשלומי שכר עבור עבודתם של הרופאים, אלא בשל התחייבות ארוכת-שנים להתמחות במקצוע במצוקה או בפריפריה.

‏‎‎התחייבות חד-צדדית

‏‎‎התביעה הוגשה לאחר מאבק ממושך שניהלו הרופאים אשתקד על היקף תשלומי המס שיידרשו לשלם בגין מענקים ותמריצים שקיבלו במסגרת ההסכם הקיבוצי שנחתם עם האוצר.

באוגוסט אשתקד נחתם הסכם קיבוצי בין האוצר, שירותי בריאות כללית והסתדרות מדיצינית הדסה לבין ההסתדרות הרפואית בישראל. בין היתר, על מנת לעודד רופאים להתמחות במקצועות רפואיים במצוקה ובכדי לעודד רופאים לעבוד בבתי-חולים ובמרפאות בפריפריה, נקבע בהסכם מנגנון תמריץ.

‏לטענת התובעים, מנגנון התמריץ אינו חלק מההסכם הקיבוצי, אלא התחייבות חד-צדדית של הממונה על השכר. בהתאם למנגנון התמריץ, תעניק המדינה לרופאים הלוואה מותנית של מאות אלפי שקלים, שתהפוך למענק, לאחר שהרופא ישלים את התחייבויותיו לפי ההסכם, ובתום תקופת ההתחייבות שאורכה בין 4-6 שנים.

רופא מתמחה או מומחה שיתחייב לעסוק במקצוע במצוקה ורופא המועסק במשרה מלאה בפריפריה, יקבלו מענק של 300 אלף שקל מהמדינה; סך של 500 אלף שקל יוענק לרופא שיתחייב לעסוק במקצוע במצוקה בפריפריה, בהתאם לתקופות ההתחייבות שנקבעו בהסכם.

‏אלא שעל ההישג בקבלת התמריצים העיב נטל המס שהתבקשו הרופאים לשלם למדינה. ככלל, תשלומים המתקבלים בידי העובד מאת מעבידו מסווגים כהכנסת עבודה, ושיעור המס החל עליהם הינו שיעור המס השולי של העובד - העומד על בין 33% ל-45%. בנוסף, על ההכנסה יחול חיוב בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של כ-12%.

‏כיוון שמענק הרופאים סווג על-ידי הרשות כהכנסת עבודה, חבות המס הכוללת בגין תמריץ בסך 300 אלף שקל עומדת כיום על כ-156 אלף שקל - יותר ממחצית מסכום המענק. ההכנסה נטו שתיוותר בידי הרופא תעמוד על כ-144 אלף שקל. ביחס לרופאים המקבלים מענקים בסך של 500 אלף שקל (מקצוע במצוקה בפריפריה), עומד המס הכולל על סך של למעלה מ-260 אלף שקל. ‏

לעמדת התובעים, יש לתת פטור ממס על מלוא המענק או לסווגו כרווח הון. "מדובר בפער של כ-135 אלף שקל או 160 אלף שקל לרופא אחד, בין עמדת התובעים לעמדת רשות המסים", נכתב בתביעה.

‏עד למועד הגשת התביעה קיבלו כ-313 רופאים מתמחים מענקים. 245 קיבלו מענקים בסך של 300 אלף שקל (מצוקה או פריפריה), ו-68 רופאים מתמחים מענקים בסך של 500 אלף שקל (מצוקה ופריפריה). במהלך 2012 כ-140 רופאים נוספים הגישו בקשות, אשר נמצאות בשלבי אישור שונים. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988