בוטלה מחיקת עתירת הירוקים נגד פרויקט המגורים בחוף נתניה

‏במסגרת פרויקט "שער הים" של נצבא ייבנה בחוף סירונית מגדל יוקרתי בן 36 קומות ■ ‏הפרויקט עורר את התנגדות "אדם טבע ודין" בשל חשש לפגיעה במצוק

ניצחון ביניים לירוקים: בית המשפט העליון הורה על ביטול מחיקת העתירה של העמותה הסביבתית אדם טבע ודין נגד פרויקט המגורים היוקרתי "שער הים" שנבנה בחוף סירונית בנתניה.

‏במסגרת פרויקט "שער הים" של חברת נצבא ייבנה על המפלס העליון של החוף מגדל יוקרתי בן 36 קומות ומתחתיו קומפלקס חניה בן 9 קומות. שטחי הפרויקט יכללו 70 חדרי מלון, והיתרה תשמש למגורים.

‏הפרויקט עורר התנגדות רבה בציבור מתוך חשש לפגיעה במצוק. בנובמבר 2010 דחה בית המשפט המחוזי את עתירתם של אדם טבע ודין ועותרים נוספים (בעיקר תושבי האזור) נגד אישור התוכנית. המחוזי קבע בהחלטתו כי יש למחוק את העתירה היות שלא צורף לה תצהיר, ומשום שהשטח המיועד לבנייה לא נמצא בתחום ה-100 מטר מקו המים העליון, ולכן אינו אסור לבנייה.

‏אדם טבע ודין ושאר העותרים טענו בעתירתם למחוזי נגד התוכנית כי דבר הפקדת התוכנית לא פורסם כדין, ולכן נמנעה מהם האפשרות להתנגד לתוכנית לפני אישורה. בנוסף הם טענו כי התוכנית אושרה למרות שביצועה אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תמ"א 13 (תוכנית המתאר הארצית לחופים), לפיהן אין לאשר בנייה בתחום ה-100 מטר מקו פני המים העליון, וכי הפרויקט מתוכנן להתבצע בתחום האסור.

‏עוד נטען בעתירה המקורית כי הוראות חוק השמירה על הסביבה החופית חלות גם על הוראות תמ"א 13, כך שקו המים העליון ייקבע בתמ"א 13 לפי הגדרת קו החוף בחוק החופים. לכן, טענו העותרים, חישוב הוועדה המקומית נתניה ויזמי הפרויקט לגבי עניין מרחק הבנייה מקו פני המים העליון הוא מוטעה, היות שנעשה אך ורק על-פי הוראות תמ"א 13.

‏המחוזי, כאמור, דחה את העתירות לא רק בטענה שלא צורף להן תצהיר, אלא גם בטענה כי הוראות תמ"א 13 גוברות על הוראות חוק החופים, ולכן הפרויקט לא מצוי בתחום ה-100 מטרים מקו המים העליון.

‏אדם טבע ודין ערערה לעליון, בעוד העותרים הנוספים, תושבי האזור, נמנעו מכך בשל העלויות הכספיות.

העליון ציין כי אין להקל ראש במחדלה של אדם טבע ודין בבית המשפט המחוזי כשלא צירפה תצהיר כדין לעתירתה, אולם ניתן היה לנקוט בסנקציה מתונה יותר של השתת הוצאות.

‏העליון לא נקט עמדה בנושא הענייני של העתירה, שעסק באופן פרסום הפקדת התוכנית, אבל קבע כי הנושא מחייב עיון ודיון. על כן קיבל העליון את ערעור אדם טבע ודין והורה על ביטול פסק הדין של המחוזי בעניין מחיקת העתירה.

‏בשל העובדה שאדם טבע ודין לא צירפה תצהיר לעתירה המקורית, חייב אותה העליון בהוצאות משפט ובשכר-טרחת עורך דין בסך 40 אלף שקל, שיושלמו מחציתם לוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה ועיריית נתניה, ומחציתם לנצבא.

מעיריית נתניה נמסר כי בימ"ש עליון החליט להחזיר את הדיון בעתירה לבימ"ש מחוזי מאחר שלדעתו לא היה מקום לדחות את העתירה על הסף בשל אי צירוף תצהיר. נדגיש כי אין בכך כדי להעיד על עמדתו של בימ"ש עליון בנושא, שכן בימ"ש קבע במפורש כי אינו נוקט עמדה בנושאים שלגוף העניין. יובהר כי אין מדובר בתכנית בתחום חוף הים. התכנית הנוכחית שיפרה לאין ערוך את האינטרס הציבורי ועברה את אישורם של הוועדה לשימור הסביבה החופית, המשרד להגנת הסביבה והגופים הירוקים. עוד נוסיף כי בתוכנית הנוכחית הוכנסו שינויים רבים לטובת הציבור, כך למשל תוכננה כיכר עירונית לרווחת הציבור, נוצרה המשכיות ברצועת הטיילות שמצפון לדרום ועוד.

צרו איתנו קשר *5988