מנכ"ל רשות השידור יוני בן-מנחם מועסק ללא חוזה

זאת במשך 11 חודשים ■ האוצר:"העסקת עובד ללא חתימתו על חוזה העסקה היא מצב בלתי תקין" ■ הרשות: "נושא החוזים האישיים נמצא בתהליך הידיינות ארוך"

11 חודשים לאחר כניסתו לתפקיד, מנכ"ל רשות השידור, יוני בן-מנחם, עדיין לא חתם על חוזה העסקה.

למרות זאת, ל"גלובס" נודע כי במשך כל תקופת כהונתו מאז ספטמבר 2011 קיבל בן-מנחם שכר של מנכ"ל משרד ממשלתי, העומד על כ-36 אלף שקל בחודש.

במשרד האוצר רואים את הדבר בחומרה ומדגישים כי "מדובר במצב חריג ביותר

ובאי-תקינות ההתנהלות של רשות השידור".

"אין מחלוקת"

הפרטים הללו מתבררים ערב הסדרת תנאי השכר של מאות עובדים במסגרת הליכי הרפורמה הכללית ברשות השידור.

ברשות השידור טוענים כי אין שום מחלוקת על חוקיות המינוי, שכן המנכ"ל מונה כחוק בהחלטת ממשלה.

"למנכ"ל יש חוזה בכירים בתוקף שאושר בזמנו על-ידי הממונה על השכר באוצר", נמסר מדוברות רשות השידור. "כאשר בן-מנחם נכנס לתפקידו כמנכ"ל, עודכן שכרו בהתאם למינויו כחוק על-ידי הממשלה בהחלטתה מיום 18.9.11, ולפיכך אין שום מחלוקת על חוקיות מיניו של בן-מנחם לתפקיד מנכ"ל רשות השידור".

ואולם ל"גלובס" נודע כי "חוזה הבכירים" שאושר לבן-מנחם, אושר טרם המינוי לתפקיד של כתב בכיר בלבד ולא למנכ"ל. יש לציין כי רמת השכר לכתב בכיר נמוכה מאוד יחסית לשכר מנכ"ל.

יצוין כי במקרה זה גם לא הוגשה בקשה לאוצר לאישור חריג בנושא השכר.

עוד נמסר מרשות השידור כי "נושא החוזים האישיים נמצא בתהליך הדיינות ארוך בין רשות השידור לבין הממונה על השכר באוצר, ולכשתועבר למנכ"ל רשות השידור טיוטת חוזה, הוא יתייחס אליה בהתאם".

ואולם, בדיקת "גלובס" מעלה כי הגורם שאמור להעביר חוזה למנכ"ל אינו האוצר אלא מחלקת כוח-אדם ברשות השידור.

ממשרד האוצר נמסר בתגובה: "הממונה על השכר במשרד האוצר דרש כבר מספר פעמים מרשות השידור להחתים את יוני בן-מנחם על חוזה העסקה. העסקת עובד ללא חתימתו על חוזה העסקה היא מצב בלתי תקין. בכוונת הממונה על השכר להסדיר את הנושא".