"המינוף האגרסיבי של אלקו החזקות מכביד על המאזן שלה"

כך מעריכים כלכלני תבור כלכלה, אך מבהירים: "אנו לא צופים קשיים בפירעון ההתחייבויות של החברה בארבע השנים הבאות"‏

‏"המינוף האגרסיבי במיוחד של אלקו החזקות בתחום הנדל"ן מכביד על המאזן שלה", כך מעריכים במחלקת האנליזה של חברת הייעוץ, תבור כלכלה, במסגרת דירוג שביצעו לאג"ח של החברה.‏ כלכלני תבור מזהירים כי "יכולת החברה לייצר מזומנים ממקורות פנימיים לא תאפשר את כיסוי מלוא החוב - החברה תצטרך לגייס סכומים משמעותיים כדי למחזר את החובות".‏ עם זאת מבהירים הכלכלנים כי "אנו לא צופים קשיים בפירעון ההתחייבויות של החברה בארבע השנים הבאות.‏

אלקו החזקות , הנמצאת בשליטת גרשון זלקינד, הינה חברת אחזקות הפועלת ב-4 תחומי פעילות עיקריים, והם: (1) ייצור ושיווק מזגנים ומערכות מיזוג אוויר, באמצעות חברת הבת הזרה ‏Airwell‏; (2) ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים בישראל, באמצעות חברת הבת אלקטרה מוצרי צריכה; (3) ייצור ושירותים למבנים ותשתיות, באמצעות חברת הבת אלקטרה; (4) השקעות בנדל"ן מניב, בעיקר באמצעות חברת הבת אלקטרה נדל"ן ו-‏ELRH1‎‏.‏

במקביל ליציבות בנכסי החברה נרשמה בשנים האחרונות גם יציבות בהתחייבויות. הן כוללות בעיקר התחייבויות לזמן ארוך לבנקים ומוסדות כספיים בסך כ-2.5‏ מיליארד שקל; אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים בסך כ-1.6 מיליארד שקל (כ-20%); ואג"ח (במאוחד) בסך כ-1.3 מיליארד שקל (כ-16%).‏ הגידול מתחילת שנת 2012 נובע בעיקר מהעלייה בחוב לספקים ונותני שירותים וכן באשראי מתאגידים בנקאיים.‏‏

כלכלני תבור: "השיפור ביחסי המינוף של החברה בשנים האחרונות נובע בעיקר מימושים אשר ביצעה אלקטרה נדל"ן. נכון לסוף מארס 2011 רמת המינוף של החברה נחשבת לגבוהה.‏ בשנים האחרונות חלה שחיקה ברווחיות הגולמית וברווחיות ה-‏‏EBITDA‏ של החברה כתוצאה מהגידול בעלות המכירות והוצאות המכירה ושיווק".‏

בארבע השנים הבאות צפויים לחברה פירעונות קרן בסך כ-931 מיליון שקל ותשלומי ריבית בהיקף כולל של כ-254 מיליון שקל. על מנת שהחברה תעמוד בכל אלו, יהיה עליה למחזר כ-83% מהקרן הצפויה להיפרע, בהיקף כולל של כ-778 מיליון שקל, לעומת חוב פיננסי סולו של כמיליארד שקל בתום הרבעון הראשון של שנת 2012. ‏

החוב למחזיקי האג"ח של אלקו החזקות ברמת הסולו בשתי סדרות אג"ח הוא בהיקף של 300 מיליון שקל בלבד. האנליסט אייל עברון: "לאור מעמד הקבוצה ותחומי פעילותה המגוונים, היכולת לגייס הון או למחזר חוב בשווקים שונים בתנאים ובמחירים נוחים, אנו לא צופים קשיים בפירעון ההתחייבויות של החברה בארבע השנים הבאות".‏ ‏

בשורה התחתונה הדירוג הכללי של האג"ח הינו 6.52, המצביע על סיכוי בינוני לפירעון האג"ח במלואו ובמועדי הפירעון. דירוג זה מקביל לדירוג ‏‏BBB‏ פלוס של חברת ‏S&P‏ מעלות. אגרות החוב של החברה אינן נסחרות ועל כן אין בידינו נתונים עדכניים.‏