BDI: "תקיפה באיראן תעלה 167 מיליארד שקל; אזור המרכז ייפגע במלחמה - מיוצרים בו כ-70% מהתמ"ג"

ב-BDI מעריכים: הנזק הישיר של התקיפה צפוי לעמוד על 47 מיליארד שקל, בנוסף לאובדן תוצר של 24 מיליארד כל שנה ב-5 השנים שלאחר התקיפה, בשל קריסת עסקים ■ האם תקיפה באיראן תרסק את הכלכלה?

הנזק הכספי למשק הישראלי בעקבות תקיפת מתקני הגרעין באיראן תעלה יסתכם בכ-167 מיליארד שקל (בנזק ישיר ועקיף כאחד). הנזק הישיר צפוי לעמוד על 47 מיליארד שקל, בנוסף לאובדן תוצר של 24 מיליארד כל שנה ב-5 השנים שלאחר התקיפה, בשל קריסת עסקים - כך מעריכים היום (ב') בחברת BDI.

ב-BDI מייתחסים ל"עלויות" של מלחמת לבנון השנייה, אשר במשך 32 ימי לחימה עלתה למשק באובדן צמיחה של כ-0.5% מהתוצר. ב-BDI מפרטים כי בנוסף לכך, העלות הישירה של המלחמה הסתכמה בכ-8 מיליארד שקל בגין פגיעה ברכוש אזרחי, פגיעה בתשתיות ומימון העלות הישירה של הלחימה (חידוש מלאי תחמושת, דלק וכדומה).

כלומר, מדובר בפגישה משולבת של כ-0.5% ועוד 1.3% מהתוצר, המהווים יחדיו פגיעה של 1.8% (בשנת 2006 התמ"ג הסתכם ב-633 מיליארד שקל).

"אם תתרחש מלחמה באותו סדר גודל, זמן, ובאותם הנזקים אזי אפשר לצפות פגיעה של כ-16 מיליארד שקל", מעריכים ב-BDI. "עם זאת, עיקר הפגיעה במלחמת של"ג השנייה התרחשה באזור הצפון בה מיוצר רק כ-20% מהתוצר של ישראל. סביר להניח שאם תתרחש מלחמה היא תכלול גם את אזור המרכז, אזור בו מיוצרים כ-70% מהתמ"ג של ישראל. בשנת 2011 התמ"ג הסתכם בכ-870 מיליארד שקל, ועלות מלחמה כזאת מוערכת בפי 3 ויותר מהמעלות המלחמה הקודמת, כ-47 מיליארד שקל".

אולם, ב-BDI מבהירים כי "גם סכום זה אינו סוף פסוק", שכן הערכה זו משקפת רק את הנזק הישיר למשק. "קיימים נזקים קשים לאמידה כגון אבדן לקוחות בחו"ל והתמוטטות עסקים (בעיקר קטנים) אשר הפגיעה בהם עלולה להיות פרמננטית. בהנחה שמרנית שכ-10% מהעסקים הקטנים החדשים (מחזור ממוצע של כ-20 מיליון שקל) יתמוטטו כתוצאה מהמלחמה (בשל ההאטה, חוסר כיסים עמוקים, ירידת ביקושים), אנו מעריכים שאבדן התוצר למשק הוא כ-24 מיליארד שקל כל שנה למשך 3-5 שנים, בנוסף לנזק הישיר".

צרו איתנו קשר *5988