קבוצת רכישה: למעלה ממיליון שקל לקרקע ליחידת דיור

קבוצת רכישה בהובלת קבוצת חג'ג' וחברת ג'י גרופ מימשה את האופציה שניתנה לה בגוש הגדול בתל אביב ב-26.6 מיליון שקל

למעלה ממיליון שקל לקרקע ליחידת דיור בגוש הגדול. קבוצת רכישה בהובלת קבוצת חג'ג' בשיתוף חברת ג'י גרופ של גיא בלושינסקי מימשה את האופציה שניתנה לה על ידי חברת רובינשטיין בגוש הגדול בתל אביב ב-26.6 מיליון שקל.

הקבוצה רכשה זכויות לבניית 26 יחידות דיור המהוות חלק מזכויות על מגרש המאפשר בנייה של 48 יחידות דיור בסך הכל בשני בנייני מגורים. על פי מימוש האופציה, מחיר קרקע ליחידת דיור במסגרת העסקה עמד על 1.02 מיליון שקל.

שאר הזכויות במגרש שייכות לבעלים פרטיים שחלקם הצטרפו לקבוצת הרכישה. נכון להיום פועלים המארגנים מול בעלי הזכויות האחרים כדי לגבש קבוצה שתכלול את כל הזכויות. בדיווח של המארגנים לבורסה נכתב כי נשקלת גם האפשרות להגשת תביעה לפירוק שיתוף כך שתתאפשר הקמת הפרויקט כולו על ידי קבוצת הרכישה.

עוד על פי הדיווח, בכוונת המארגנים להגדיל את מספר יחידות הדיור בתוכנית מ=48 ל=58 באמצעות בקשה להקלת שבס.

"זיהינו פוטנציאל גדול מאוד במגרש הזה", אומר מנכ"ל קבוצת חג'ג', עידו חג'ג', "הוא ממוקם בקצה הדרומי של התב"ע המאושרת, כאשר במגרשים הסמוכים לו עדיין אין תב"ע מאושרת ואין אישורי בנייה. משכך, ייהנו הבניינים ממרחב מגורים".