נדחתה ייצוגית נגד תשובה ודלק בגין דיווחים כוזבים

ביהמ"ש קבע כי התובע, עו"ד רנן גרשט, לא הוכיח כי רכש מניות דלק נדל"ן לפני שנודע לו על מעשי התרמית ולאור מצגים מטעים ושקריים שהוצגו ע"י החברה

ניצחון משפטי ליצחק תשובה: בית המשפט המחוזי בתל-אביב דחה היום (ה') את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך 720 מיליון שקל, שהגיש עו"ד רנן גרשט נגד קבוצת דלק, יצחק תשובה, בעל השליטה בחברה, ונגד חברי דירקטוריון דלק והמנכ"ל לשעבר, איליק רוז'נסקי.

זאת, בטענה כי דלק נדל"ן (שעד 2008 הייתה בבעלות קבוצת דלק) פרסמה לאורך השנים דיווחים כוזבים ונהגה בחוסר הוגנות כלפי המשקיעים, מה שהסב להם נזק של מאות מיליוני שקלים במחיקת שווי החזקות הציבור בחברה.

השופטת דניה קרת-מאיר קבעה כי גרשט לא הצביע על עילות תביעה שראוי לבררן במסגרת הליך של תביעה ייצוגית. לדבריה, בניגוד לטענתו, גרשט לא הוכיח כי הוא רכש את מניות החברה לפני שנודע לו על מעשי התרמית ולאור מצגים מטעים ושקריים שהוצגו על-ידי החברה וחברי הדירקטוריון שלה.

"אין לטענות אלה כל בסיס, שכן המבקש לא רכש בפועל את מניותיו אלא קיבל אותן כדיבידנד. לכן, לא היה במצגים כלשהם כדי להוות שיקול ברכישת המניות", כתבה השופטת.

לדברי בית המשפט, גרשט לא הוכיח כי אלמלא הפרסומים של דלק שעליהם הלין, הוא היה מכלכל את צעדיו באופן שונה או שהתכוון לרכוש, או למכור ניירות ערך של החברה. "מהאמור לעיל עולה כי אין מקום לטענותיו של המבקש בדבר קיומה של תביעת עילה אישית מכוח החיקוקים השונים והרבים שצוינו על-ידו בבקשת האישור", כתבה השופטת.

השופטת ציינה כי לפיכך, הטענה היחידה שיכולה הייתה להישמע מפי המבקש במסגרת תביעה ייצוגית היא טענה של הימנעות ממכירה. כלומר, טענה לפיה התובעים התכוונו למכור ניירות ערך שבידיהם אך בשל הפרטים המטעים נמנעו מלעשות כן, ומשנקבע שער יותר נמוך, אבדה להם ההזדמנות למכור ונגרם להם נזק. ואולם, לפי בית המשפט, גרשט כלל לא העלה טענה מסוג זה.

"לא נטען כי המבקש רצה או התכוון למכור את מניותיו והחליט באופן פוזיטיבי שלא למכור אותן על יסוד המצדים השונים. מכל האמור לעיל, עולה כי אין מקום לטענותיו של המבקש בדבר קיומה של עילת תביעה אישית מכוח החיקוקים הרבים והשונים שצוינו על-ידו בבקשת האישור", פסקה.

לאור דחיית הבקשה חייבה השופטת את גרשט בתשלום הוצאות המשפט של המשיבים, בסך 45 אלף שקל.

את הבקשה לאישור תביעה ייצוגית הגיש עו"ד גרשט באמצעות עו"ד אופיר נאור בחודש פברואר האחרון. את הבקשה ביסס גרשט, בין היתר, על חקירה שניהלה רשות ניירות ערך נגד דלק נדל"ן והמנכ"ל לשעבר, איליק רוז'נסקי, בחשד ל"בישול" דוחות כספיים בעבר. בבקשתו הוא תקף את חברי הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה וטען כי הם הפרו את חובתם לפעול בתום-לב, תוך הצגת מצגי-שווא כלפי בעלי המניות.

מנגד טענו המשיבים כי בבקשה נפלו שורה ארוכה של פגמים טכניים ומהותיים, שצריכים להביא לדחייתה. בין היתר טענו דלק ותשובה כי גרשט עצמו הודה במכתב ששלח לרשות ניירות ערך כי אין בידו ראיות לתביעתו.

יצחק תשובה וקבוצת דלק יוצגו בידי עורכי הדין פנחס רובין, עופר צור, כפיר ידגר ועופר פליישר ממשרד גורניצקי ושות'; הלל רוז'ינסקי יוצג בידי עו"ד בעז בן-צור; וחברי דירקטוריון דלק יוצגו בידי עורכי הדין צבי אגמון ואורי שורק ממשרד צבי אגמון ושות'.

"החלטה טכנית"

עו"ד אופיר נאור, שייצג את עו"ד רנן גרשט, מסר בתגובה כי "מדובר בהחלטה טכנית במהותה בשלב מקדמי - שנוגעת לשאלה מהו המסלול המשפטי הנכון לבירור הטענות".

לדברי נאור, הטענות נגד המנהלים ובעל השליטה שנסמכות על החקירה שניהלה הרשות לניירות הערך ועל טיוטת כתב האישום שהגישה הפרקליטות - חקירה וכתב אישום שהגיעו למסקנה כי נעשו בחברה פעולות חמורות של זיוף דוחות כספיים וניפוח שווי - עוד לא התחילו להתברר, והן יתבררו רק לאחר שיתקיימו חקירות נגדיות והבאת ראיות מסודרת.

"אם יש משהו שאני סולד ממנו, זה עורכי דין שמעבירים ביקורת על בית המשפט בתגובה לפסק דין כזה או אחר. אני מכבד מאוד את בית המשפט, ונקבל החלטה כיצד להמשיך ולפעול ובאיזה מסלול משפטי מתאים רק לאחר שנלמד את פסק הדין לעומקו. זוהי רק ההתחלה של ההתחלה", מסר נאור.