ATP | לפני כולם

ישראמקו: האם פיתוח "שמשון" יתעכב בכשנתיים?

זכויות ATP ב"שמשון" ו"דניאל" עוקלו ■ ל-ATP האמריקנית, שקיבלה הגנה מפני נושים בארה"ב, יש חברה בת אשר מחזיקה בזכויות ברישיונות הישראליים ■ והמדינה? לא יכולה לעשות דבר

בית המשפט המחוזי בת"א הורה לעקל את זכויות חברת ATP ברישיונות "שמשון" ו"דניאל". המהלך המפתיע עשוי לגרום עיכובים ממושכים של עד שנתיים בתוכניות לפיתוח מאגר הגז שהתגלה ברישיון "שמשון" ובניסיונות למצוא מאגרים נוספים ברישיונות דניאל. השותפה הבכירה ברישיונות הינה ישראמקו .

עיקול הזכויות בא במפתיע משום שחברת ATP קיבלה הגנה מפני נושים בארה"ב לפי צ'פטר 11. ואולם נושי החברה גילו כי הזכויות של החברה ברישיונות חיפושי הגז בישראל מוחזקות בידי חברה בת ישראלית שאינה מוגנת לפי החוק האמריקני מפני עיקולים.

חובות של 3.4 מיליארד דולר

מדובר בחברת ATP East Med שהוקמה לפי דרישת הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים. החברה הבת מחזיקה ב-35% מהזכויות ברישיונות בעוד שהחברה האם המוגנת מחזיקה ב-5% נוספים.

חברת ATP פנתה ב-17 באוגוסט לבית משפט לפשיטת רגל בטקסס, ארה"ב, לאחר שנקלעה לחובות כבדים. בבקשה לבית המשפט הצהירה החברה כי היא חייבת 3.4 מיליארד דולר לכ-1,000 נושים. בית המשפט מינה נאמן לנכסי החברה ולפי מידע שהגיע ל"גלובס" הנאמן מעוניין לשמור חלק מהזכויות בישראל ולמכור את היתר. עד שיוכרע גורל העיקול ותוכניות הנאמן צפויה ATP להיקלע למצב של שיתוק.

גורמים בשוק האנרגיה העריכו היום כי הטלת העיקול על זכויות ATP הבת מסבכת את המדינה משום שבעלי הרישיון ב"שמשון" צפויים לקבל חזקה על השטח לאחר שבקידוח האקספלורציה שערכו בו התגלו סימני גז משמעותיים. תגלית הגז מונעת מהמדינה להפקיע את הזכויות של ATP ברישיונות למשך השנתיים הראשונות ממועד התגלית.

"בוחנים את משמעות העיקול"

ממשרד האנרגיה נמסר בתגובה כי "משרד האנרגיה והמים בוחן את משמעות העיקול שהוטל על חברה בת של ATP על חלקה ברישיונות החיפוש 'שמשון' ו'דניאל'. יצוין כי בכל מקרה מחויבים בעלי הרישיונות לעמוד בתוכניות העבודה המאושרות על ידי הממונה על ענייני נפט".

צרו איתנו קשר *5988