אגרקסקו 2? דואר ישראל מציג הפסד רבעוני של 6.4 מ' ש'

בנטרול הכנסה חשבונאית עומד ההפסד ברבעון השני על כ-23 מיליון שקל ■ האם הדואר הולך בדרכי אגרקסקו או שהמדינה תפרוס תחתיו רשת ביטחון?

חברת דואר ישראל ממשיכה לסמן את עצמה כיורשת פוטנציאלית לחברת היצוא החקלאי אגרקסקו, שקרסה אשתקד מבלי שבעלת השליטה - מדינת ישראל - תפרוס לה רשת ביטחון. ראשי חברת הדואר מתריעים בשנים האחרונות כי ללא תמיכת המדינה היא תתקשה לעמוד בהתחייבויותיה.

היום, עם פרסום עוד דוח הפסדי, טען יו"ר הדואר, ששי שילה, כי "ההפסד ברבעון זה, נוסף על ההפסדים הקודמים, עלולים לסכן את יציבות החברה בשנים הבאות".

המנכ"ל, חיים אלמוזנינו, הוסיף ש"בלי התערבות של הממשלה כבעלים ביישום ובמימון תוכנית הבראה לחברת הדואר, מספר השנים שניתן יהיה להמשיך כך הנו מוגבל".

חברת הדואר הפסידה 6.4 מיליון שקל ברבעון השני השנה, לעומת רווח נקי של כ-3.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. במחצית הראשונה של השנה רשמה החברה רווח נקי סמלי של כ-576 אלף שקל בלבד (לעומת רווח סמלי אף פחות של כ-410 אלף שקל במחצית המקבילה אשתקד). תוצאות החברה הושפעו לחיוב מהקטנת ההפרשה לעובדים, פעולה חשבונאית שלה לא נלווה תזרים חיובי.

בניכוי סעיף זה רשמה החברה ברבעון השני הפסד תפעולי של כ-17 מיליון שקל (לעומת איזון בתקופה המקבילה), ובמחצית כבר מדובר על הפסד של כ-22.7 מיליון שקל. בחברה הדגישו, כי "בשורה התחתונה רשמה חברת דואר ישראל, בנטרול מרכיב ההכנסות האחרות, הפסד כולל בסך 23 מיליון שקל, לעומת הפסד כולל בסך 5.8 מיליון שקל ברבעון המקביל".

ביחס לאג"ח שהנפיקה החברה, בהיקף של 400 מיליון שקל, טוען שילה כי "על אף התזרים השלילי והפסדי החברה, לא נשקפת סכנה להחזר תשלומי האג"ח בשנתיים-שלוש הקרובות". את תשלומי הקרן החברה החלה לשלם באוקטובר 2010, והתשלומים הללו מבוצעים מדי אפריל ואוקטובר עד שנת 2021.

ברבעון השני רשמה החברה הממשלתית גידול של כ-2% בהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד, לסך של כ-442 מיליון שקל. ואולם, עלות המכירות הללו צמחה בתקופה זו בכ-7%, לשיעור של יותר מ-96% מההכנסות (לעומת כ-92% בתקופה המקבילה).

עובדה זו הובילה את החברה להציג ירידה של כ-54% ברווח הגולמי, שהסתכם בכ-16מיליון שקל. הרווח התפעולי של החברה ירד בכ-62% לסך של כ-4.8 מיליון שקל ברבעון - כ-1% בלבד מסך ההכנסות.

בשקלול תוצאות הרבעון הראשון, הרי שהדואר הציג במחצית הראשונה גידול מינורי של כ-1.7% בהכנסות ממכירות ומתן שירותים, שהסתכמו בכ-902 מיליון שקל. הרווח הגולמי איבד כ-37% ביחס למחצית המקבילה ב-2011, והסתכם בכ-43.4 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם במחצית בכ-21.5 מיליון שקל, בדומה למחצית המקבילה.

צרו איתנו קשר *5988