כמעט חינם: האקזיט של האחים צים יעמוד על 261 מיליון שקל

החברה של עדי ורני צים אישרה לבורסה כי יינות ביתן תרכוש את החברה לפי שווי של 265 מיליון שקל, נוסף על דיבידנד לפני העברת השליטה בסך 85 מיליון שקל

צים שיווק מאשרת לבורסה: החברה שבשליטת האחים עדי ורני צים חתמה על מזכר הבנות, ולפיו רשת יינות ביתן תרכוש את החברה לפי שווי של 265 מיליון שקל, בתוספת לדיבידנד שתחלק החברה בטרם העברת השליטה בגובה 85 מיליון שקל.

שני סכומים אלה יחד משקפים לצים שיווק שווי כולל של 350 מיליון שקל לצים שיווק, הגבוה ב-10.8% משווי החברה בפתיחת המסחר הבוקר (ד'). המשמעות היא כי האחים צים יגלגלו לכיסם יחד 261.4 מיליון שקל.

סכומים אלה מצטרפים ל-100 מיליון שקל שהאחים צים משכו עד היום מהחברה באמצעות מכירת מניות וחלוקת דיבידנד.

בהתאם להבנות בין הצדדים, רשת מחסני כמעט חינם תמוזג עם רשת יינות ביתן ותימחק מהבורסה.

עוד הוסכם כי אם הדיבידנד שיחולק בפועל לבעלי המניות, יהיה נמוך מסך של 85 מיליון שקל, אזי יינות ביתן תשלם את ההפרש לבעלי המניות.

המועד להשלמת העסקה, לרבות קבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים, נקבע לסוף מארס 2013.

על-פי מזכר ההבנות, התמורה לעסקה תשולם ב-3 תשלומים לכל היותר, כאשר התשלום הראשון יעמוד על 155 מיליון שקל. יינות ביתן תעמיד ביטחונות לתשלום יתרת הסכום שיוצמד למדד.

צים שיווק מציינת בהודעתה כי חתימת הסכם המיזוג מותנית באישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

צרו איתנו קשר *5988