דוח קריסת אייס: "לא בוססה טענה שבעלי השליטה עשקו"

חוקר קבע כי נמצאו כשלים באופן קבלת ההחלטות של הבעלים או בפעולות עצמן

מדוע קרסה רשת "אייס אוטו דיפו"? דוח ראשוני של החוקר שמונה מטעם ביהמ"ש לחקור את נסיבות קריסת הרשת מעלה תהיות ביחס להתנהלות בעלי השליטה והדירקטוריון ברשת, במיוחד בנוגע לפירעון הלוואת בעלים בסך של כ-27 מיליון שקלים במהלך שנת 2011, באופן שלא איפשר את המשך פעילות החברה ב-2012. עם זאת, מודגש בדוח, כי לא נמצאה "כל טענה - ודאי שלא טענה מבוססת לעת הזו - לעושק החברה או לנטילת דבר מה מאת החברה על-ידי בעלי השליטה בה" - משה גאון, שהחזיק באמצעות גאון החזקות כ-44.5% מהון המניות של החברה וכיהן כדירקטור בחברה ובחברות מוחזקות שלה; ושלמה זביידה, שהחזיק באמצעות "קנה ובנה עשה זאת בעצמך" כ-44.5%. הדוח, צוין, אינו מטפל בחשדות למעשי מרמה, הפרת אמונים וכד'.

מהדוח, שהוגש הבוקר (ד') לבית המשפט המחוזי מרכז בידי עו"ד חגי אולמן, שותף במשרד עורכי הדין יהודה רוה ושות' - שמונה לחקור את נסיבות קריסת הרשת - עולה כי השפעת הפירעון המוקדם של הלוואת הבעלים על פעילות החברה, הייתה צמצום יתרת המזומנים שבידי החברה-הבת, באופן שלא איפשר לה המשך פעילות מעבר לתחילת שנת 2012 ללא מקורות חיצוניים.

בעלי השליטה הם אלה שניהלו את המגעים מול מחזיקי האג"ח מחד והבנקים מאידך, ונמצא בדוח כי אלה קיבלו הגנה מספקת. זאת, בעוד שפירעון הלוואת הבעלים, תוך העמדת ערבויות לזכות הבנקים בלבד, פגעה פגיעה מהותית ביתר נושי החברה-הבת.

אי דיון בחלופות

מהדוח עולה עוד כי טרם פירעון הלוואת הבעלים לא התקיים דיון מעמיק בחלופות האפשרויות להקדמת פירעון הלוואת הבעלים, הגם שלכאורה היו כאלה. "נדרש דיון בדירקטוריון החברה-הבת באשר למשמעות אימוץ החלופה של הקדמת פירעון הלוואת הבעלים והעמדת בטוחות חד-ממדיות לזכות הבנקים בלבד", נקבע.

עוד צוין, כי חברי דירקטוריון הבהירו כי פעלו תחת ההנחה הברורה שבעלי השליטה יתמכו בחברה לפי הנדרש, ובהתאם קיבלו את ההחלטה בדבר הקדמת פירעון הלוואת הבעלים. לטענת החוקר, התחייבות זו של בעלי השליטה מנובמבר 2011, להזרמת סך של 20 מיליון שקל לרשת, הייתה התחייבות בלתי מותנית, אך בעלי השליטה לא עמדו בה.

"לא נמצא כי יש בטענות בעלי השליטה, לרבות שינוי בנתונים או נתונים שנתגלו בדבר חובות החברות, משום בסיס לנסיגה מקיום התחייבות זו", כותב אולמן. "לפי הנתונים שנחקרו עד שלב זה, קבלת ההחלטה להגשת בקשת הקפאת ההליכים במועד בו נתקבלה - החלטה המנוגדת לעמדת בעלי השליטה - הנה החלטה ייחודית וראויה ואין בה לכשעצמה משום בסיס לאי קיום התחייבות בעלי השליטה".

בינואר השנה נכנסה אייס להקפאת הליכים, לאחר שנקלעה לחובות של יותר מ-450 מיליון שקל. במארס השנה, בהמלצת הנאמנים, עו"ד אמיר פלמר ורו"ח בועז גזית, אישר ביהמ"ש את מכירת הרשת לאלקטרה תמורת 129 מיליון שקל. כחודש מאוחר יותר הוצא צו פירוק לחברה. בהמשך אושרה מכירת הפעילות והמלאי של סניף רוזנפלד של הרשת לשמואל רוזנפלד.

בראשית יולי השנה הגישו שבעה ספקים של הרשת תביעה בסך 25 מיליון שקל נגד בעלי השליטה וכן כנגד נושאי משרה בכירים ודירקטורים נוספים ברשת, בהם אבי הוכמן (מנכ"ל החברה ודירקטור בחברות מוחזקות שלה) ורו"ח יצחק פורר (דירקטור בחברה). זאת, בטענה כי רשלנותם ומחדליהם הביאו להתמוטטות הרשת.

"לצערם של בעלי השליטה ונושי החברה, דרכה של החברה לא צלחה", קובע אולמן. "משבר שהחל בשנים 2008-2009, דירדר את החברה במדרון, מבלי שבעלי השליטה, דירקטוריון החברה והנהלתה, מצליחים לעצור את ההתדרדרות. על אף שהייתה קיימת יתרת מזומנים גדולה בידי החברה בעת פרוץ המשבר, דבר שהיה בו כדי לאפשר פרק זמן מספיק ליזום וביצוע של תוכנית הבראה, הדבר לא צלח".

עוד נכתב, כי החלפות חדשות לבקרים של נושאי משרה, פגעה אף היא באפשרות לייצב את פעילות החברה, וכי "לבעלי השליטה בחברה, קיימת אחריות בעניין זה".

תהיות לגבי ההתנהלות

לדברי החוקר, במועד קריסת החברות, נמצאו נושים בלתי מובטחים רבים בלי יכולת לגבות את חובותיהם, אך "אין בכך כדי לייחס אחריות או חבות או חובה ביחס לבעל שליטה או דירקטור בחברה. יתרה מכך, בעלי השליטה פנו לכיסם והזרימו הון וערבויות בעלים ב-2011 ואין לבטל זאת".

"ואולם", מוסיף אולמן, "במהלך שנת 2011 ותחילת 2012, התרחשו אירועים שונים העוסקים בעיקרם ביחס שבין בעלי השליטה - דירקטוריון החברה והחברה-הבת, המעלים תהיות ושאלות ביחס להתנהלות בעלי השליטה ולעיתים גם באשר להתנהלות הדירקטוריון... נמצא בדוח זה, כי בחלק מן האירועים הנסקרים, קיימים כשלים, באופן קבלת ההחלטה או כשלים בפעולות עצמן".

כך למשל, מעבר לפירעון הלוואת הבעלים בסך 27 מיליון שקלים, נמצא כי בעת פירעון מוקדם של הלוואות בעלים בסך של כ-23 מיליון שקל על-ידי החברה, לא נוהל דיון ממצה בצורך לפרוע את ההלוואה ו"הדווחים והגילוי שניתן על-ידי החברה בדבר המקורות לביצוע רכישות האג"ח, נמצאו חסרים".

בעלי השליטה לשעבר באייס מסרו כי הם מברכים על הקביעה, כי לא נמצאה אמת בטענה, לפי הם עשקו את הרשת. הם ציינו כי הם שוללים את עמדת החוקר בנוגע להתחייבות בעלי השליטה להזרים לרשת 20 מיליון שקל, לפיה מדובר בהתחייבות בלתי מותנית ושלא היה בסיס לחזרה ממנה.

צרו איתנו קשר *5988