קמור לנושים: האג"ח לא ישולם ללא הסדר עם בנק הפועלים

חברת ההשקעות קמור, שבשליטת דני ברנר, חייבת לבנק 81 מיליון שקל ■ החברה צפויה להזהיר את מחזיקי האג"ח, שאם לא יסכימו לשינויים בתנאי האג"ח עלול בנק הפועלים לחלט הפיקדון ואז לא יהיה לחברה הכסף לשלם למחזיקי האג"ח

חברת קמור שבשליטת דני ברנר נקלעה למשבר תזרימי, ועלולה להימנע מתשלום האג"ח הקרוב בסוף החודש. במהלך אסיפת אג"ח, שזומנה להיום אחר הצהריים, צפויה החברה להזהיר את מחזיקי האג"ח, שאם לא יסכימו לשינויים בתנאי האג"ח שהוצעו להם בתחילת החודש, עלול בנק הפועלים לחלט פיקדון של 81 מיליון שקל, ואז לא יהיה לחברה הכסף לשלם למחזיקי האג"ח.

בתחילת החודש זימנה קמור, חברת השקעות הפועלת בתחומי הנדל"ן והספנות, אסיפת אג"ח לסדרה ח', בתיאום עם נאמן האג"ח, רזניק-פז-נבו.

מטרת האסיפה לדווח על מצב עסקיה ועל הערכתה בדבר יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אג"ח, וכן לדון בקבלת החלטות בדבר הדרכים העומדות בפני מחזיקי האג"ח לשם הגנה על זכויותיהם.

האג"ח בתשואה של 27%

לקמור חוב של כ-125 מיליון שקל בשתי סדרות אג"ח הנסחרות בתשואה של עד 27%. התשלום הבא של החברה הוא בסוף החודש - כ-23 מיליון שקל לסדרה ח'. הסדרה הנ"ל אמורה להיפרע במלואה עד אוקטובר 2014.

קמור מציעה למחזיקי האג"ח שלה שינויים בתנאי האג"ח, כך שיבוצע פירעון מוקדם חלקי של החוב כלפיהם. נוסף על כך מתחייבת החברה להגביל את חלוקת הדיבידנדים בתנאים מסוימים, וכן פירעון של 35 עד 50 מיליון שקל נוספים מהחוב, אם תמכור פרויקט נדל"ן בלונדון. השיפורים בתנאי האג"ח מוצעים כדי שמחזיקי האג"ח יאפשרו לחברה ולבעל השליטה לחתום על הסדר חוב עם בנק הפועלים.

קמור חייבת 81 מיליון שקל לבנק הפועלים, והחברה האם הציבורית, אגרי (בעלת הערת "עסק חי" בדוחות) חייבת לבנק עוד 63 מיליון שקל. בנק הפועלים דורש פירעון מיידי של 8 מיליון שקל, והגדלת ביטחונות בתמורה לפריסת יתרת התשלומים ל-10 שנים.

מחזיקי האג"ח חלוקים בדעותיהם אם להסכים להסדר החוב, ובית ההשקעות מגדל שוקי הון מוביל את ההתנגדות.

חברת קמור סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 41 מיליון שקל, ובשורה התחתונה נרשם הפסד של כ-19 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הנדל"ן המניב של קמור כולל זכויות ב-37 נכסים, בגרמניה, בשוויץ, באנגליה, בהולנד ובלוקסמבורג, ואילו פעילות הספנות כוללת זכויות בהחכרת חמש אניות. נוסף על כך מחזיקה קמור בחברת מינרלי אוצרות טבע (לשעבר פז-חן) המבקשת לפעול בתחום של חיפוש והפקה של מתכות, גז ונפט.

צרו איתנו קשר *5988