רשות החשמל חותכת בשליש את התעריף למתקני סולאר

לפי אומדני הרשות, ההחלטה מפחיתה 2 מיליארד שקל מהסבסוד שהיו אמורים יצרני המתקנים הקרקעיים לקבל על-פני 20 שנה

מליאת רשות החשמל בראשות עו"ד אורית פרקש הכהן פרסמה היום את החלטתה, לפיה יופחתו התעריפים המובטחים ליזמים בהקמת מערכות PV גדולות, לגובה של 66 אג' לקוט"ש לתקופה של 20 שנים. ברשות החשמל נימקו את ההפחתה "לאור ירידה דרמטית הן בעלויות הציוד והן בעלויות ההתקנה של מערכות מסוג זה. ירידה של מעל 40% מאז עדכון התעריפים האחרון".

ברשות הדגישו כי "המטרה היא להמשיך לעודד אנרגיה ירוקה תוך עלות מינימלית האפשרית לצרכנים בכדי שלא יושתו על הצרכנים כל עלויות הכנסת האנרגיות הירוקות". לפי אומדני הרשות ההחלטה מפחיתה 2 מיליארד שקל מהסבסוד שהיו אמורים יצרני המתקנים הקרקעיים לקבל על-פני 20 שנה. למרות זאת טוענים ברשות כי מדובר בהחלטה מאוזנת שמשאירה ליזמים "רווחיות גדולה יחסית לענפים אחרים".

הדרך לקבלת ההחלטה הערב נסללה לאחר שרשות החשמל הגיעה לסיכום עם מנהל מקרקעי ישראל והשמאי הממשלתי לפיו המנהל יפעל להפחתה משמעותית של שומות הקרקע של היזמים בטכנולוגיה זו, לאור הפחתת התעריף. הדבר יהיה כרוך בתיקון הסכמי המקרקעין הקודמים מול בעלי הקרקע.

על הפחתת התעריף העיבה דרישת מינהל-מקרקעי-ישראל להעלות את דמי החכירה על קרקעות למתקנים סולאריים, תוך התבססות על שומות גבוהות פי כמה מלשווי הקרקע משהשומות שאותן הניחה רשות החשמל בחישובי התעריף החדש. התעריף החדש שקבעה הרשות ליזמים מניח עלות קרקע של 4,000 עד 5,000 דולר לדונם. השומות האחרונות של השמאי הממשלתי, שלפיהן קובע המינהל את גובה דמי החכירה, היו לפי 130 אלף שקל לדונם. היזמים הסולאריים טענו כי מדובר במצב אבסורדי שמערער את עצם הכדאיות הכלכלית של הקמת שדות סואריים קרקעיים. ארבעת מנכ"לי חברות מתקני הקרקע העיקריים אף נפגשו עם שר האנרגיה ד"ר עוזי לנדאו והזהירו כי אי-הסדרת הנושא מסכנת את עתיד הפרויקטים.

כאמור אתמול הושגה הסכמה בין יו"ר הרשות אורית פרקש הכהן, מנכ"ל המינהל בנצי ליברמן והשמאי הממשלתי טל אלדרוטי. ברשות טוענים כי במסגרת ההסדר התחייב אלדרוטי להנחות את השמאים לקבוע את שומותיהם בהתאם לשומה הנמוכה של הרשות, "כך שהוא יתכנס לערך שנקבע בתחשיבי רשות החשמל". על פי הוראת השמאי ישנה עדיפות לערוך מכרזים פומביים לקרקעות שנועדו לאנרגיות חילופיות ליצור חשמל. במקרים שלא ניתן לערוך מכרזים - יערכו שומות פרטניות. עם זאת נקבע כי הסכמי חכירת הקרקע בין היזמים למושבים ולקיבוצים המחחזיקים בקרקע יוצגו למינהל ולשמאי לאחר הסגירה הפינאנסית ובמידה ויתברר כי קיים פער "בלתי סביר" בין הסכום בפועל לסכום הנורמטיווי שקבעה הרשות (כאמור 4,000 עד 5,000 דולר) - יידרשו היזמים לעבור הליך של שומה פרטנית.

ברשות מציינים כי חידוש בהחלטה הוא כי לראשונה התעריף מופחת ומוצמד באופן שוטף למדד ציטוטי מחיר עדכניים שהתקבלו מחברת Bloomberg New Energy Finance , (להלן: "BNEF") בדבר עלויות ציוד, הקמה ותפעול. מעתה מדד זה יהווה הבסיס להמשך עדכון החלטות תעריפיות - גם במקרים של התייקרות בעלויות.

ברשות הוסיפו כי ההחלטה זו מתקבלת בתקופה בה מתבצעות הפחתות תעריפים מקבילות במדינות ה-OECD, לאור הירידה החדה בעלויות. באיטליה לדוגמא, עודכן התעריף בימים אלו למתקנים בגודל דומה ל-56 אגורות לקוט"ש והפחתה נוספת עד 53 אגורות לקוט"ש תערך בפברואר 2013.