בעלי חנויות בתחנה המרכזית בת"א: "לא לתת לנצבא לרכוש"

בא-כוח התובעים, עו"ד צבי שוב: "זו התגלמות הפסוק 'הרצחת וגם ירשת?'. יש לסכל כל כוונה של בעלי השליטה בנצבא, קובי מימון וחיים צוף, להתחמק מהחובות"‏

‏"יש לסכל כל כוונה של נצבא, בעלת השליטה בחברת התחנה המרכזית החדשה בתל-אביב (תמח"ת), לרכוש אותה מחדש במסגרת הליכי הפירוק תוך ניסיון ביטול החובות שצברה התחנה תחת ניהולה הכושל של נצבא עצמה, התחייבויות שנטלה על עצמה נצבא עת רכשה את הזכויות בתחנה המרכזית, וביצוע פעולות שאינן בהתאם לחוק" - כך אומר עו"ד צבי שוב, המתמחה בנדל"ן ומייצג קרוב ל-200 בעלי חנויות במתחם.

נגד התחנה המרכזית עומדת תביעה על סך 150 מיליון שקל. כמו כן עומדות תביעות כנגד עיריית תל-אביב וועדות התכנון, כשסך תביעות בעלי החנויות מוערך במאות מיליוני שקלים.

בנוסף לחובות בעלי החנויות, יש לתמח"ת חובות לנושים נוספים, שהנאמנים שמונו לתחנה על-ידי בית המשפט, רו"ח עליזה שרון ורו"ח חיים קמיל, העריכו לאחרונה ב-1.3 מיליארד שקל.

לפני הנאמנים עומדות שתי הצעות לרכישת התחנה המרכזית ללא החובות שצברה. אחת מאותן הצעות היא של נצבא עצמה שבשליטת קובי מימון וחיים צוף, ועל כך מוחים בעלי החנויות המיוצגים על-ידי משרד עו"ד צבי שוב.

בימים אלה בוחנים הנאמנים את ההצעות השונות. בעלי החנויות טוענים כי אין לאפשר את מכירת המתחם ללא תשלום החוב כלפיהם.

בעלי החנויות רכשו חנויות במתחם לפני יותר מ-40 שנה ועדיין לא קיבלו חזקה בחנויות, לטענתם בשל מעשיהן ומחדליהן של הנתבעות ושל הרשויות השונות.

התובעים הם חלק מקבוצה של כ-700 בעלי החנויות שהובטח להם על-ידי הנהלת ובעלי התחנה המרכזית להשלים את בניית החנויות עבור הרוכשים.

"בפועל חנויות אלה עדיין עומדות לא גמורות, נעדרות גישה לרוכשים, ואף ללא רישום בעלות בטאבו או לחילופין רישום חכירות בטאבו כפי שהתחייבה החברה", מסביר עו"ד צבי שוב.

לדברי עו"ד שוב, יש כאן ניסיון להתחמק מהחובות וליהנות משינוי אפשרי של ייעוד הקרקע בתב"ע למגורים, מסחר, משרדים ותיירות. "בעלי החנויות ויורשיהם מחכים זה זמן רב לתיקון העוול שנגרם להם על-ידי התחנה המרכזית, נצבא והעירייה. הניסיון הנואל של נצבא או מי מטעמה לקבל את הקרקע נקייה מחובות, אם אכן הדבר נכון, הוא לא פחות מהתגלמות הפסוק התנ"כי 'הרצחת וגם ירשת?" ‏

נצבא, המשתייכת לקבוצת יואל של מימון וצוף, ביקשה הקפאת הליכים לפרויקט התחנה המרכזית החדשה על רקע חובות של 285 מיליון שקל. היא החזיקה ב-71% מהתמח"ת עד הפנייה לבית המשפט בדצמבר 2011, זאת לאחר שבעלי התחנה סירבו להעמיד סכומים נוספים לטובת פרויקט המפסיד. בינואר 2012 ניתן צו הקפאת הליכים לתמח"ת, ומונו לה הנאמנים רו"ח עליזה שרון ורו"ח חיים קמיל. ‏

מדוחות נצבא עולה כי את 2011 סיימה התמח"ת בהפסד של 35 מיליון שקל (בהמשך להפסד של 7 מיליון שקל בשנת 2010), שהביא לגירעון של 41 מיליון שקל בהון העצמי. חברת הפרויקט לא הצליחה לעמוד בתשלומיה השוטפים וגם לא להגיע להסדר חוב עם נושיה. לדוחותיה הכספיים צורפה הערת "עסק חי".