מידרוג מורידה דירוג לכנפיים: "רמת הנזילות נמוכה"

סוכנות הדירוג מורידה היום את הדירוג לאגרות חוב (סדרה ג') שהנפיקה כנפיים, בעלת השליטה באל על, מ-A3 ל-Baa1 והותרת אופק הדירוג "שלילי"

מידרוג מודיעה היום (א') על הורדת דירוג לאגרות חוב (סדרה ג') שהנפיקה כנפיים, בעלת השליטה באל על, מ-A3 ל-Baa1 והותרת אופק הדירוג "שלילי".

על פי דוח מידרוג, הורדת הדירוג נובעת מרמת הנזילות הנמוכה של החברה ביחס לעומס פירעונות החוב ברקע עלייה ברמת המינוף ולרמות אשר אינן הולמות את הדירוג הקודם, בין השאר, נוכח שחיקה בשווי השוק של אלעל.

"הדירוג נתמך באחזקת שליטה בשתי חברות בעלות מיצוב עסקי גבוה - אל על וגלובל ליסינג, אם כי לחברה חשיפה גבוהה לענף התעופה המאופיין בסיכון עסקי גבוה. לחברה הנהלה בעל ניסיון רב בענף התעופה העולמי אשר הוכיחה בעבר יכולת התמודדות עם המשברים המאפיינים את הענף. החילופין בהנהלה שהוכרזו לאחרונה מתבצעים תוך שמירה על המשך נוכחותם של אנשי המפתח.

החברה הבת גלובל ליסינג צפויה להוות את המקור התזרימי העיקרי של החברה גם בעתיד. נראות התזרים מגלובל ליסינג טובה יחסית, נוכח פרופיל פיננסי יציב, נזילות טובה יחסית ויכולת יצור תזרימים יציבים לאורך השנים האחרונות, אשר להערכתנו צפויים להימשך בטווח הזמן הקצר והבינוני כנגזר ממח"מ העסקאות והיקפן. לצד זאת, נדחות החוב של החברה יחסית לחוב בגלובל ליסינג והגבלת חלוקת הדיבידנדים ממנה, פוגמים בגמישות העלאת התזרימים מחברת הבת", נכתב בדוח.

בשורה התחתונה מציינים במידרוג כי "גמישותה הפיננסית של החברה חלשה יחסית, נוכח השחיקה בשווי השוק של אל-על והקושי של החברה למחזר את התחייבויותיה בשוק ההון נוכח התשואות הגבוהות. לחברה גמישות פיננסית בדמות מניות גלובל ליסינג שביכולתה לשעבד כנגד מימון חיצוני. נציין עוד, כי בהמשך לדיווחי החברה, בחנה מידרוג תרחיש של הזרמת הון לחברה בהיקף מסוים, פעולה אשר, במידה ותצא אל הפועל, תשפר את הנזילות ותקטין את המינוף. הותרת אופק הדירוג השלילי משקפת את הערכת מידרוג, כי ללא שיפור משמעותי ברמת הנזילות ובגמישות הפיננסית עלול הדירוג לרדת בטווח הזמן הקצר-הבינוני".

צרו איתנו קשר *5988