לשכת רו"ח הנחתה לפעול בניגוד להוראות מס הכנסה

לפי הנחיית הלשכה, חברה העורכת דוחות כספיים על בסיס מצטבר תוכל להמשיך להגיש למס הכנסה את דוחותיה על בסיס מזומן ■ רשות המסים: "המפירים ייקנסו"

לשכת רואי החשבון מכריזה מלחמה נגד רשות המסים: במכתב ששיגר אמש (א') רו"ח עופר מנירב, יו"ר ועדת המסים והקשר עם רשות המסים בלשכה, מונחים חברי הלשכה לפעול בניגוד להנחיה מפורשת שהוציאה רשות המסים בנוגע לשיטת הדיווח על תוצאות הפעילות למס הכנסה.

מדובר בהוראת ביצוע שפירסמה רשות המסים מיולי 2012, לפיה חברה שעורכת את הדוחות הכספיים שלה על בסיס מצטבר, לא תוכל עוד לדווח למס הכנסה על בסיס מזומן.

בכללי החשבונאות קיימות שתי שיטות לדיווח על תוצאות עסקיות לרשויות המס: דיווח לפי בסיס מזומן ודיווח לפי בסיס מצטבר. דיווח על בסיס מזומן מתייחס רק לתקבולים ותשלומים שכבר בוצעו בפועל; כאשר דיווח על בסיס מצטבר מתייחס למועד ביצוע העסקאות, ולא למועד העברת התשלומים בפועל.

שיטת הדיווח על בסיס מזומן משמשת בעיקר בעלי מקצועות חופשיים, בעלי עסקים שאינם מחזיקים מלאי וכן נותני שירות בהיקפים קטנים. שיטת הדיווח על בסיס מצטבר מתאימה לעסקים גדולים.

במסגרת ההוראה מיולי האחרון, רשות המסים קבעה מדיניות חדשה בנוגע לקביעת בסיס הדיווח. עד לפרסום ההוראה החדשה, מדיניות רשות המסים הייתה לאפשר לדווח לצורכי מס על בסיס מזומן, גם אם הדוחות הכספיים ערוכים על בסיס מצטבר, ככל שהחברה עוסקת במתן שירותים ואין לה מלאי עסקי.

ואולם, לפי ההוראה החדשה, כאשר לפי כללי חשבונאות מקובלים קמה חובה לערוך את הדוחות הכספיים החשבונאיים על בסיס מצטבר, לא ניתן לשנות את בסיס הדיווח בדוח ההתאמה לצורכי מס לבסיס מזומן; אלא אם קיימת הוראה מפורשת לעניין הכנסה מסוימת בדיני המס.

התאמות בדיווח

לטענת מנירב, הדיווח שהיה נהוג איפשר לחברות רבות במשק, לבעלי מקצועות חופשיים ונותני שירותים לדווח לפי הכנסות בפועל, בעוד שבהוראה החדשה הרשות בעצם מבקשת מחברות אלה הקדמת מס על כסף שעוד לא שולם להם בפועל.

במכתבו לחברי הלשכה כתב מנירב כי "הוראת הביצוע הוצאה לצערנו בניגוד מוחלט לעמדתנו, אותה הצגנו במסגרת הדיונים שקיימנו עם הגורמים הרלוונטיים ברשות המסים... וככזו היא אינה מקובלת עלינו".

על רקע זה ביקש מנירב חוות-דעת משפטית משני מומחי מס מובילים - עו"ד ורו"ח משה מזרחי, ששימש עד לאחרונה היועץ המשפטי של רשות המסים, ועו"ד ורו"ח רמי אריה.

לפי חוות-הדעת של מזרחי, ושותפו, עו"ד עמית קריגל, וכן לפי חוות-הדעת של אריה, אין כל מניעה כי חברה העורכת את דוחותיה הכספיים על בסיס מצטבר, תגיש לצורכי מס דוחות על בסיס מזומן. זאת, באמצעות דוח התאמה לצורכי מס, שיכלול גם התאמות המעבירות את הדיווח החשבונאי מבסיס מצטבר לבסיס מזומן.

מרשות המסים נמסר בתגובה: "ביום 25.7.12 פרסמה רשות המסים הוראת ביצוע 8/2012, ובה הביעה את עמדתה באשר לאופן בו על חברה העורכת את דוחותיה הכספיים על בסיס צבירה, לדווח על הכנסותיה במס הכנסה. הוראת הביצוע יצאה, בין השאר, על רקע אי-הבהירות ועל רקע העובדה כי היו חברות שעשו שימוש לרעה במצב.

"רשות המסים ומנהלה שמו להם למטרה להתמודד עם התופעה של שימוש בתכנוני מס לא לגיטימיים, ולצורך כך הוקמו ועדות שונות (הגברת האכיפה, חברות ארנק ועוד). חברה שתבחר לדווח על הכנסותיה למס הכנסה באופן שונה מהדרך שנקבעה בהוראת הביצוע, עלולה למצוא את עצמה חשופה לשומות ולקנסות גרעון".

צרו איתנו קשר *5988