קרן המטבע תעניק למצרים סיוע של 4.8 מיליארד דולר

זאת על מנת לאפשר לממשלת מצרים ליישם את הרפורמות הכלכליות בשנים 2013-2014

משלחת של קרן המטבע הבינלאומית העניקה הגיע היום להסכם עם ממשלת מצרים החדשה ותעניק לה 4.8 מיליארד דולר על מנת לתמוך בתוכנית הכלכלית של מצרים לשנים 2013-2014.

הסיוע עדיין כפוף לאישור של דירקטוריון קרן המטבע. אנדריאס באואר, מנהל החטיבה למזרח התיכון, אמר כי "הממשל המצרי פיתח תוכנית לאומית שמיועדת לתמוך בההתאוששות כלכלית, לטפל בגירעון הפיסקלי ובגירעון בחשבון השוטף של מאזן התשלומים וזאת על מנת להניח את התשתית ליצירה מהירה של מקומות עבודה וצמיחה כלכלית מאוזנת מבחינה חברתית בטווח הבינוני. צעדי המדיניות שנכללים בתוכנית צפויים לסייע להתמודד עם האתגרים הכלכליים והחברתיים".

המענק יתפרס על פני 22 חודשים. עוד נמסר מהקרן כי הרפורמות הפיסקליות הן האלמנט היסודי והחשוב בתוכנית של ממשלת מצרים, כאשר הממשל התחייב להפחית את ההוצאות הממשלתיות, לרבות ביצוע רפורמה בסובסידיות במשק האנרגיה ולבצע רפורמה בשוק האנרגיה.

כמו כן התוכנית כוללת רפורמות בתחום המיסוי על מנת להגדיל את הכנסות המדינה ממסים, לרבות גידול הפרוגרסיביות של המיסוי הישיר והעלאת המע"מ. הגירעון התקציבי של מצרים הגיע אשתקד ל-11% מהתוצר ולפי היעדים הוא אמור לרדת ל-8.5% בלבד מהתוצר בשנים 2013-2014.

המענק יסייע למצרים להפחית את עול החוב הציבורי, להשקיע בתשתיות ולעודד את הצמיחה בסקטור הפרטי.