"על משרדי ממשלה להימנע מתעמולת בחירות במימון כספי ציבור"

כך עולה מקובץ הנחיות שהפיץ וינשטיין למזכירות הממשלה וללשכות השרים ■ עוד נקבע כי הבטחת משרה ציבורית במסגרת הסכם פוליטי מהווה שוחד בחירות

על משרדי הממשלה להימנע מעריכת תעמולת בחירות במימון כספי ציבור, וזאת במסווה של "פרסומים מקצועיים" המופצים על-ידי משרדי הממשלה - כך עולה מקובץ הנחיות מעודכנות מטעמו של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, שהופצו אתמול (ד') למזכירות הממשלה וללשכות השרים, לקראת הבחירות המתקרבות בעוד כחודשיים.

ההנחיות החדשות הופצו לאחר עבודת מטה שנערכה במשרד המשפטים בשבועות האחרונים במטרה לעדכן את הנחיות היועץ הקודמות בנושאים אלה, תוך שילוב עקרונות שנקבעו בפסיקת בג"ץ ובתי המשפט האחרים בנושאים הרלוונטיים.

"בכוונתי להקפיד על אכיפת הוראות החוק וההנחיות במכלול הנושאים הכרוכים בבחירות", כתב וינשטיין לשרים, "בין אם מדובר באכיפה פלילית, אכיפה משמעתית או באמצעים אחרים".

בהנחיה בעניין איסור עריכת תעמולת בחירות במימון כספי ציבור, מבהיר היועמ"ש כי היא חלה על כל משרדי הממשלה, על מפעלים ומוסדות של המדינה, על אנשים המחזיקים רכוש של המדינה וכן על כל רשות מקומית.

האיסור משתרע "על כל פרסום מכל סוג, לרבות דברי דפוס, מודעות בעיתונים, חוזרים לתושבים, סרטי קולנוע ווידיאו או פרסום באמצעות האינטרנט". זאת, גם אם אותו פרסום "מתיימר לתאר או לסכם את פעילותו של אותו גוף או אם יש בו, מבחינת העיתוי או הנוסח, משום תעמולת בחירות".

המשמעות היא שאין לתאר באותם פרסומים הישגים אישיים של השר או של עובדי המשרד, או ייחוס הישגי העבר של המשרד לאדם מסוים, או לפרסם דיוקן אישי של השר.

עוד אוסר היועץ על עריכת סקרי בחירות על-ידי משרדי הממשלה בתקופת הבחירות. "משרדי הממשלה צריכים להימנע בתקופת הבחירות מעריכת סקרים שאינם בנושאים מקצועיים מובהקים", כותב היועץ בהנחייתו, "במיוחד יש להימנע מעריכתם של סקרי שביעות-רצון וסקרים הכוללים שאלות על נבחרי ציבור או מועמדים בבחירות". כל השאלות שיוצגו במסגרת סקר שבוחר משרד ממשלתי לערוך דווקא בתקופה זו, אמורות לקבל אישור מוקדם על-ידי היועץ המשפטי של אותו משרד.

באשר להגבלות על מינויים בתקופת בחירות, מבהיר היועץ כי הן חלות הן מאחר שהממשלה איננה מכהנת כעת מכוח אמון הכנסת אלא מכוח עיקרון הרציפות עד לכינון הממשלה החדשה, והן "בשל החשש המוגבר ליצירת עובדות מוגמרות שעלולות להעמיד את חברי הממשלה הנבחרת החדשה בפני מצב בלתי הפיך".

לפיכך, על משרדי הממשלה להימנע מאיוש משרות בכירות באמצעות ועדות איתור, שכן שאלה יש בדרך-כלל נציגות ללשכת השר. בנוסף, יש להימנע ממינוי למשרות בכירות, שבהן יש פטור מלא מהליך תחרותי ומהחלפת מנכ"לים במשרדי הממשלה. עם זאת, מינויים בשירות המדינה באמצעות מכרז יימשכו כסדרם.

היועץ גם אוסר על פוליטיקאים מלהבטיח הבטחות או להתחייב לחלוקת הטבות או הקצאת תקציבים במהלך סיורי בחירות שהם עורכים. "החלטות מסוג זה יש לקבל בהתאם לסדרי מינהל תקין, לאחר תהליך מסודר של קבלת החלטות, לרבות התייעצויות בדרג המקצועי ועבודת המטה הנדרשת. אין מקום להחליט על מתן הטבות או הקצאת תקציבים או להודיע על כך במהלך סיור בחירות או בזיקה אליו". הבטחתה של משרה ציבורית במסגרת הסכם פוליטי מהווה, לדברי היועץ, שוחד בחירות.

היועץ גם מסדיר לראשונה את שאלת טיסתו של ראש הממשלה במסוק צבאי ליעדים שונים, לצרכים שאינם ממלכתיים או ביטחוניים. בכל פעילות מפלגתית או פוליטית, קובע היועץ, ישאו מפלגתו של ראש הממשלה או ראש הממשלה בעצמו בעלות הטיסה, וזאת בהתאם ל"מחיר השוק של מסוק אזרחי בגודל המכיל את הפמליה שהתלוותה לראש הממשלה לצורכי הפעילות המפלגתית". במקרה של עירוב בין פעילות ממלכתית לפוליטית - ישאו המפלגה או ראש הממשלה עצמו בעלות חלקית של הטיסה.

צרו איתנו קשר *5988