לודן הנדסה: גידול של כ-56% ברווח הנקי ברבעון השלישי

צמיחה של כ-35% נרשמה ברווח התפעולי ברבעון אשר הסתכם לכ-3.6 מיליון שקל, 3.5% מההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שהיווה כ-2.3% מסך ההכנסות

חברת לודן הנדסה דיווחה היום כי ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכמו בכ-104 מיליון שקל, לעומת כ-119 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.הקיטון בהכנסות נבע בעיקרו מעיכוב בקידום פרויקט טיהור קרקעות ברומניה, וכן המשבר הכלכלי וההאטה בהיקפי הפעילות באירופה.

צמיחה של כ-35% נרשמה ברווח התפעולי ברבעון אשר הסתכם לכ-3.6 מיליון שקל, 3.5% מההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-2.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, שהיווה כ-2.3% מסך ההכנסות. השיפור בהכנסות נובע מהתייעלות בהוצאות.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-2.6 מיליון שקל (כ-2.5% מההכנסות), בהשוואה לרווח נקי של 1.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (כ-1.4% מההכנסות).

ארנון אהרון, מנכ"ל משותף לודן חברה להנדסה, מציין כי "אנו גאים על הישגינו ברבעון השלישי המהווים המשך למגמת החזרה לרווחיות במהלך השנה. שיפור ברווחיות הגולמית, ברווחיות התפעולית וכן בשורה האחרונה - ברווח הנקי. קבוצה ממשיכה במאמציה ביזום פרויקטים בתחום האנרגיות המתחדשות, ע"י שימוש בביומסה וביוגז כמקורות אנרגיה חלופיים. פעילות זו מהווה רובד נוסף בעיסוקי החברה, החל ממתן שירותים הנדסיים, דרך ביצוע פרויקטי Turn-Key בתחום התעשייה ועד להשקעה בהון המניות של חברות, העוסקות בפיתוח פיתרונות אקולוגיים. כניסתנו לאחזקות באותן חברות ייצרו פוטנציאל הכנסה נוסף על ידי מעורבותנו גם בתפעול ותחזוקת אותם מתקנים אקולוגיים. החלטה אסטרטגית זו, תאפשר גיוון במקורות ההכנסה של החברה לטווחי זמן ארוכים".

צרו איתנו קשר *5988