קרן המטבע: טעינו - מדיניות הצנע באירופה פוגעת בצמיחה

קרן המטבע הבינלאומית פרסמה בשבוע שעבר נייר עמדה ולפיו מדיניות הצנע המתבטאת בצמצום הוצאות הממשל לצד הגדלת נטל המסים על האזרחים, הביאה לעלייה באבטלה ולעצירת הצמיחה - בניגוד לתחזיות הקרן

האם מדיניות הצנע שהנהיגו מדינות אירופה מסייעת אכן לטיפול במשבר החוב ביבשת? מסתבר שלא. קרן המטבע הבינלאומית פרסמה בשבוע שעבר נייר עמדה ולפיו מדיניות הצנע המתבטאת בצמצום הוצאות הממשל לצד הגדלת נטל המסים על האזרחים, הביאה לעלייה באבטלה ולעצירת הצמיחה - בניגוד לתחזיות הקרן.

המסמך, אשר נכתב על ידי שני כלכלני הקרן - אוליבר בלנשארד ודניאל ליג - טוען כי מדיניות הצנע הינה מוטעית: "התחזיות שלנו שגו בהערכת חסר לגבי השפעת המדיניות על הגידול באבטלה והירידה בצמיחה באירופה, לאור השינויים במצב הפיסקאלי ביבשת", לשון נייר העמדה, שכתבו השניים.

מאז פרוץ משבר החוב מנהיגות ממשלות אירופה מדיניות צנע נרחבת, הכוללת "הרזייה" של פעילותן במיליארדי אירו מדי שנה, במטרה להקטין את גרעונותיהן התופחים ולרדד את החוב הלאומי - וזאת, במקביל להגדלת נטל המס על האזרחים. נגד התוכנית יצאו כלכלנים רבים, אשר הזהירו כי זו עוצרת את הצמיחה ובסופו של דבר רק מעמיקה את המשבר.

כעת, נראה כי גם בקרן המטבע מצטרפים לעמדות אלה. אולם, יש לציין כי בנייר העמדה המדובר הודגש כי "אינו משקף עמדות רשמית של קרן המטבע" - ובכל זאת, יש להבין ממנו כי גם במטה הקרן בוושינגטון יש כאלה שאינם מרוצים מקצב ההתאוששות של יבשת אירופה מהמשבר.