האוצר: יוגבל שכר בכירים במוסדות הנתמכים על ידי המדינה

שטייניץ חתם על נוהל שיגביל את שכר הבכירים בגופים המקבלים תמיכה מתקציב המדינה ■ מדובר אך ורק על מוסדות ציבור ולא על חברות פרטיות

נוהל חדש יגביל את שכר הבכירים בגופים המקבלים תמיכה מתקציב המדינה, כך שהשכר המקסימלי למנכ"ל לא יעלה על שכר מנכ"ל חברה ממשלתי לא עסקית.

יש לציין כי מדובר אך ורק על מוסדות ציבור ולא על חברות פרטיות. על הנוהל חתם שר האוצר יובל שטייניץ.

בנוסף נקבע איסור על העברת כספים לתאגיד עסקי שהינו בשליטת מוסד ציבור הנתמך למעט בדרך של הלוואת בעלים שתיעשה בתנאים מסוימים.

לצורך מניעת מצב שמוסדות ציבור בעלי יתרות צבורות גדולות שאינם משתמשים בהם מוסיפים ליטול חלק מעוגת התמיכות, נקבע כי אין להעביר תמיכה לגוף שיש לו יתרות כספים שלא יועדו בשיעור העולה על 100% ממחזור הכנסותיו השנתי. כמו כן נקבעו הגבלות על העברת תמיכה שתכליתה קיום פעילות למוסדות ציבור המצויים בגירעון עמוק.

על-פי משרד האוצר, הנוהל החדש מפחית ביורוקרטיה ומאציל סמכויות למשרדי הממשלה. בנוהל החדש ניתן לאשר מקדמות עד שיעור של 40% לעומת 20% בנוהל הישן. הדבר יאפשר למשרדי הממשלה לשלם גם בתקופה בה מתנהלת המדינה ללא תקציב מאושר.

שטייניץ אמר כי "מדובר בתקנות שיאפשרו לממשלה לרסן את שכר הבכירים בגופים הנתמכים המקבלים את שכרם מכספי משלם המיסים. התקנות ימנעו תרמית לגבי מספר הלומדים בישיבות ומספר המשתתפים בפעולות העמותות השונות. זהו צעד חשוב שיתרום לטוהר המידות בישראל".

צרו איתנו קשר *5988