מסלול ירוק לעולים חדשים ותושבים חוזרים: הקלות בפטור ממס

‎רשות המסים החלה בשירות שיאפשר ודאות לגבי מעמדם של יחידים המבקשים להיחשב עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים לצורך קבלת הטבות מס

רשות המסים מרחיבה את ההקלות לעולים חדשים ולתושבים חוזרים. ל"גלובס" נודע כי לראשונה מאז קום המדינה מאפשרת הרשות החל מימים אלה "מסלול ירוק" לעולים חדשים ולתושבים חוזרים, במטרה לאפשר להם לקבל ביתר קלות את הטבות המס להם הם זכאים.

זאת, כחלק ממדיניות הממשלה לעודד עלייה ולעודד חזרתם של יחידים שעזבו את ישראל - מדיניות שבזכותה ניתנות הטבות והקלות במס לעולים ולתושבים חוזרים.

עיקרן של ההקלות הינן פטור ממס ופטור מדיווח על הכנסות ונכסים שמקורם מחוץ לישראל במהלך 10 השנים שמיום הגעת היחיד לישראל.

לאור העובדה שקביעת מעמדו של אדם כעולה חדש ("תושב ישראל לראשונה") או כ"תושב חוזר ותיק" היא משמעותית ביותר לעניין אופן מיסוי הכנסותיו של והדיווחים הנדרשים ממנו בתקופה של 10 השנים שמיום הגעתו לישראל, החלה רשות המסים במתן שירות, שיאפשר ודאות לגבי מעמדם של יחידים המבקשים להיחשב עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים.

שני מסלולים

השירות האמור יינתן בשני מסלולים עיקריים. האחד הינו כאמור "המסלול הירוק", באמצעותו יקבל האדם אישור מרשות המסים על זכאותו למעמד של "תושב ישראל לראשונה" או "תושב חוזר ותיק" החל מתאריך הגעתו לישראל, וזאת לאחר שהצהיר, על גבי טופס "המסלול הירוק", כי הוא עומד בכל הקריטריונים הקבועים וצירף את האסמכתאות הנדרשות. על המבקש להוריד את הטופס מאתר רשות המסים ולהגישו חתום במשרד פקיד השומה הקרוב למקום מגוריו.

המסלול השני הינו "המסלול הפרטני", שמיועד ליחידים שאינם עומדים בקריטריונים הקבועים ב"מסלול הירוק", ובכל זאת רואים את עצמם כמי שנחשבו כ"תושבי חוץ" במהלך תקופה שאינה קצרה מעשר השנים שקדמו ליום הגעתם לישראל. לצורך קבלת אישור על מעמד, באמצעות המסלול הפרטני, יפנה המבקש במכתב בו מפורטות מלוא העובדות שיש לבחון על-פיהן את תשובותו. על המבקש למען את המכתב לרשות המסים ולהגישו במשרד פקיד השומה הקרוב למקום מגוריו. יחיד, שיימצא כמי עומד בתנאים המזכים אותו למעמד "תושב ישראל לראשונה" או כ"תושב חוזר ותיק", יקבל אישור על כך מרשות המסים.

השירות יינתן הן בבקשות של יחידים שטרם העבירו את מרכז חייהם לישראל ומתכננים את הגעתם ארצה, והן לגבי בקשות של יחידים שהעבירו את מרכז חייהם לישראל ומעוניינים בוודאות לגבי מעמדם. לצורך קבלת המעמד האמור, על האדם להיחשב כ"תושב חוץ" לענייני מס הכנסה, לפחות 10 שנים לפני חזרתו או עלייתו לישראל.

צרו איתנו קשר *5988