מדוע ד"ר איילת בן-עזר פורשת במפתיע מדירקטוריון כור?

פרישתה מתבצעת לאור ההצעה לכור לרכוש את חברת כלל ביטוח ■ הצעה זו תדרוש בין היתר את אישור בנק לאומי, שאחותה של ד"ר בן-עזר, רקפת רוסק-עמינח, מכהנת בו כמנכ"ל

ד"ר איילת בן-עזר, אשר מכהנת כדח"צית בחברת כור, הודיעה ליו"ר הדירקטוריון על פרישתה מדירקטוריון החברה.

בן-עזר הסבירה כי פרישתה היא לאור ההצעה לחברה לרכוש את חברת כלל ביטוח. הצעה זו תדרוש בין היתר את אישור בנק לאומי, שאחותה של ד"ר בן-עזר, רקפת רוסק-עמינח, מונתה בו לאחרונה כמנכ"ל. הצעה זאת יצרה נסיבות מיוחדות, שבהן ד"ר בן-עזר מצאה לנכון לסיים את כהונתה בדירקטוריון.

בן-עזר ציינה כי בכל מקרה הובא לידיעתה כי רשות ניירות ערך עומדת לפרסם פרשנות לחוק החברות העשויה, בנסיבות העניין, להתייחס לכהונתה כדח"צית בחברה. היא ציינה כי על אף יעוץ משפטי שקבלה לפיו הדין אינו מחייב את פרישתה מהדירקטוריון, הרי שבנסיבות המיוחדות שנוצרו היא החליטה כי נכון יהיה שתסיים את תפקידה.

בן-עזר אמרה היום: "אני מודה לליאור חנס, יו"ר הדירקטוריון, ולרענן כהן, מנכ"ל החברה, על תקופת כהונה מרתקת ומוצלחת בחברת כור, ומאחלת לחברה הצלחה רבה בהמשך".