מעלות מורידה דירוג לבזק; "התחרות והרגולציה החלישו"

מעלות: "הפרופיל הפיננסי של החברה ממשיך להיות מושפע לרעה מגמישות פיננסית מוגבלת כתוצאה ממדיניות דיבידנד אגרסיבית ומהערכתנו לעלייה מתונה ברמות המינוף בזמן הקצר"

כלכלני S&P מעלות החליטו להוריד את דירוג האשראי של בזק והחברה הבת פלאפון בדרגה אחת, מרמה של +AA לרמה של AA. תחזית הדירוג נותרת יציבה.

"בעקבות חשיפת שוק התקשורת הדינמי לתחרות ורגולציה מוגברת בתקופה האחרונה, נחלש, להערכתנו, הפרופיל העסקי של בזק. לדעתנו, הפרופיל הפיננסי של החברה ממשיך להיות מושפע לרעה מגמישות פיננסית מוגבלת כתוצאה ממדיניות דיבידנד אגרסיבית ומהערכתנו לעלייה מתונה ברמות המינוף בזמן הקצר", כותבים כלכלני מעלות.

הורדת הדירוגים של בזק ופלאפון נובעת בעיקרה, מהערכת לרגישותן של החברות לשינויים במאפייני שוק התקשורת, העלולים להשפיע לשלילה על הפרופיל הפיננסי שלהן בטווח הארוך. "בהינתן הערכתנו שקיים קשר הדוק מאד בין חברת בזק לחברת הבת, פלאפון, אנו רואים את הדירוגים של חברת בזק ופלאפון כזהים".

"בשנים האחרונות סבל שוק התקשורת מתחרות אינטנסיבית במרבית התחומים, ובעיקר בתחום הסלולרי, והשינויים הרגולטוריים השונים השפיעו לשלילה על השחקנים העיקריים בשוק, כולל בזק. אנו צופים כי אי הוודאות בשוק התקשורת תימשך גם בחודשים הקרובים עד אשר תתבהר התמונה בקשר להרחבת התחרות בתחום התקשורת הנייחת ("השוק הסיטונאי"), ביטול ההפרדה המבנית, מכרז הדור הרביעי ועוד".

עוד מציינים במעלות כי התחרות האינטנסיבית בשנת 2012 הובילה ללחץ על המחירים שבין היתר הוביל לקיטון של כ-10% בהכנסות של בזק, ירידה בנתחי שוק של הפעילות הקווית והסלולארית שלה וירידה ב-EBITDA המתואם. יחד עם זאת, שיפור בשיעור הרווחיות של תחום התקשורת הקווית וכן צמצום הוצאות הפחתה לפרישה מוקדמת של עובדים, בקיזוז הירידה החדה ברווחיות תחום הסלולאר, הביאו לגידול ברווחיות המתואמת של בזק.

במעלות מעריכים כי בטווח הקרוב תימשך התחרות האינטנסיבית בין הגופים השונים בשוק, אשר עשויה להוביל לירידה בנתחי השוק וברווחיות הקבוצה. יחד עם זאת, "תרחיש הבסיס העתידי שלנו מניח כי לאור מעמדה המוביל בשוק ופעולותיה היזומות לשיפור הרווחיות, הקבוצה תצמצם את שיעור הירידה בהכנסות ותשמור על שיעורי רווחיות גבוהים מ-40% בטווח הבינוני, בדומה לקבוצת הייחוס הבינלאומית באותה קבוצת הדירוג".

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכת כלכלני מעלות כי לא תחול החלשות נוספת בפרופיל הפיננסי ובמעמדם העסקי של החברות וכי בזק תמשיך לשמור על רווחיות גבוהה ותזרימי מזומנים יציבים.

צרו איתנו קשר *5988