הצעת חוק שכר הבכירים חוזרת לכנסת; כץ: "צריך שינוי"

הצעת החוק כוללת בין השאר הגבלת השכר הגבוה בכל חברה ציבורית לעד פי 50 מבעל השכר הנמוך באותה חברה

הצעת חוק שכר הבכירים חוזרת לשולחן הכנסת - כך דווח הבוקר (ה') בגלי צה"ל. את הצעת החוק מקדמים יו"ר מפלגת העבודה, ח"כ שלי יחימוביץ', וח"כ חיים כץ מהליכוד ביתנו.

הצעת החוק כוללת בין השאר הגבלת השכר הגבוה בכל חברה ציבורית לעד פי 50 מבעל השכר הנמוך באותה חברה.

בחודש נובמבר 2012 אושר בכנסת בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק החברות. החקיקה החדשה באה בעקבות מסקנות ועדה בראשות שר המשפטים יעקב נאמן, שגובשו בסיוע המחלקה הכלכלית-פיסקלית במשרד המשפטים, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד אבי ליכט. זאת, כחלק משורת תיקונים שבאו לשכלל את מנגנוני הממשל התאגידי בחברות ציבוריות.

החוק כלל 3 חידושים עיקריים, שיחייבו את החברות ציבוריות ואת חברות האג"ח:

■ הקמת ועדת דירקטוריון בהרכב שיבטיח את עצמאותה שתדון בכל ענייני התגמול.

■ קביעת מדיניות תגמול לכל חברה, שתתייחס לשיקולים ולאמות-מידה המפורטים בחוק, שעיקרה ראייה ארוכת-טווח הקושרת בין ביצועי נושא המשרה לשכרו.

■ התוויית הליך אישור מדיניות התגמול והליך אישור העסקאות הפרטניות עם נושאי משרה, באופן שמחייב להביא בחשבון את בעלי מניות המיעוט, בעיקר מהציבור, לפני קבלת ההחלטה, ובמקרים מיוחדים מקנה למיעוט זכות וטו (בחברה-נכדה ציבורית).

צרו איתנו קשר *5988