הרווח הנקי של סינאל זינק ל-17.6 מיליון שקל ב-2012

ההכנסות השנתיות צמחו ל-142.6 מיליון שקל ■ הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2012 בכ-27.4 מיליון שקל, זינוק של 23% לעומת 22.2 מיליון שקל ב-2011

חברת סינאל מלל פייוויי , העוסקת בפיתוח וייצור של מערכות לניהול פעילות העובד בארגון, באמצעות מערכות נוכחות עובדים, שכר, משאבי אנוש ובקרת גישה, ובתחום הנדל"ן המניב באמצעות חברת הבת הציבורית דורסל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2012.

הכנסות סינאל ב-2012 הסתכמו בכ-142.6 מיליון שקל, צמיחה של כ-7% לעומת הכנסות של 133.3 מיליון שקל ב-2011. העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול בשוק המקומי ובגידול בהכנסות מדמי שכירות ואחזקה בדורסל.

הרווח הגולמי של סינאל הסתכם בשנת 2012 בכ-65.6 מיליון שקל (46% מההכנסות), צמיחה של כ-7.9% אחוזים לעומת 60.8 מיליון שקל (כ-46% מההכנסות) ב-2011. השיפור ברווח הגולמי נובע בעיקר משינוי בתמהיל המכירות ומרווח גולמי גבוה יותר במכירות מוצרי תוכנה. במהלך שנת 2012 אף נרשם גידול בהוצאות המו"פ של סינאל לכ-8.3 מיליון שקל (5.8% מההכנסות) לעומת 6.3 מיליון שקל (כ- 4.7% מההכנסות) בשנת 2011.

הרווח התפעולי הסתכם בשנת 2012 בכ-27.4 מיליון שקל (כ-19% מההכנסות), זינוק של 23% לעומת 22.2 מיליון שקל (כ-17% מההכנסות) ב-2011.

בשורה התחתונה דיווחה סינאל כי הרווח הנקי זינק בשנת 2012 ל-17.6 מיליון שקל, גידול של 209% לעומת 5.7 מיליון שקל ב-2011. הגידול ברווח הנקי נובע ברובו מגידול בהכנסות ומקיטון בהוצאות המימון והמס בשנת 2012.

גבי בוגנים, בעל השליטה בסינאל מלל פייוויי, אמר בהתייחסו לדוחות: "אנו גאים מאד בתוצאות שהשגנו ב-2012. למרות התנאים הקשים בשווקים הבינלאומיים, השכלנו לחזור לצמיחה עם גידול של 7% בהכנסות וזינוק של חד של פי 3 ברווח הנקי השנתי. במהלך השנה החולפת הצטרפו לחוג לקוחותינו עשרות ארגונים גדולים, אשר החלו להשתמש בתוכנות הדגל שלנו לניהול פעילות העובד בארגון, ואנו צופים שמגמת הצמיחה וגיוס לקוחות אסטרטגיים תמשך גם בשנת 2013".

צרו איתנו קשר *5988