אנדורן לא תוכל לטפל בחברות של נוחי דנקנר עד יולי

עקב עיסוקיה הקודמים, לפני מינויה למנכ"לית משרד האוצר, הוטלו על יעל אנדורן הגבלות שונות הקשורות לטיפול בקבוצת אי.די.בי, בז"ן, אל-על, קרן ויולה קרדיט וריטליקס

עקב עיסוקיה הקודמים, לפני מינויה למנכ"לית משרד האוצר, הוטלו על יעל אנדורן הגבלות שונות. במשך שנה מיום תחילת כהונתה כמנכ"לית משרד האוצר לא תטפל אנדורן בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לקרן ויולה קרדיט, לשותפים הכלליים בקרן ולחברות ולקרנות שבשליטת השותפים הכלליים בקרן או בחברת ניהול של הקרן, לרבות קרנות וחברות שבשליטת חברת ניהול של הקרן.

היות וכיהנה כדירקטורית חיצונית בבז"ן (במשך 11 חודשים) עד למינוייה למנכ"לית משרד האוצר, במשך שנה מיום סיום כהונתה בחברה לא תטפל בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לבז"ן או לחברות שבשליטתה. בנוסף, במשך חצי שנה מיום סיום כהונתה בחברה לא תטפל בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לבעל השליטה בבז"ן או לחברות שבשליטת בעל השליטה בבז"ן.

היות וכיהנה כדירקטורית בלתי תלויה באל-על (במשך שנה וחמישה חודשים) עד למינוייה למנכ"לית משרד האוצר, במשך שנה מיום סיום כהונתה בחברה לא תטפל בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לחברה, לחברות שבשליטתה, לבעל השליטה בה ולחברות שבשליטת בעל השליטה.

אנדורן גם כיהנה כדירקטורית חיצונית בחברת כלל בריאות (השייכת לקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר) עד ל-10 ביולי 2012. לכן במשך שנה מיום סיום כהונתה בחברה לא תטפל בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לכלל בריאות, לחברות שבשליטת כלל בריאות, לבעל השליטה בכלל בריאות ולחברות שבשליטת בעל השליטה.

אנדורן גם לא תפעל בנושאים הקשורים לבעלה לרבות לכך שלא תטפל בכל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לחברת דן, ולחברות שבשליטת בעל השליטה בה, לרבות חברות שבשליטתה, וכן לא תטפל בכל עניין הנוגע לתחבורה יבשתית-עירונית בגוש דן (כל עוד בעלה משמש בתפקיד בחברה זו).

צרו איתנו קשר *5988