וינשטיין לסער: טפל בתפקוד הלקוי של עיריית נצרת עילית

היועמ"ש ביקש משר הפנים לטפל גם בתפקוד הבעייתי של ראש העיר שמעון גפסו ■ לטענת משרד המשפטים, בשל העימותים בין גפסו ליועצת המשפטית ולגזבר העירייה, פועלת העירייה תוך הפרת החוק בשורת עניינים שבתחום סמכותה

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, מתריע בפני שר הפנים החדש, גדעון סער, על מנת שזה יתערב ויורה לאנשי משרדו לטפל בתפקודה הלקוי והבעייתי של עיריית נצרת עילית, ושל ראש העיר שמעון גפסו. בשל העימותים בין גפסו ליועצת המשפטית ולגזבר העירייה, טוען משרד המשפטים, פועלת העירייה תוך הפרת החוק בשורת עניינים שבתחום סמכותה וחובתה.

במכתבו לסער, ששוגר ביום שני השבוע, מציין וינשטיין כי נגד גפסו מתנהלת זה תקופה ארוכה חקירה פלילית, ואולם טרם הוחלט אם להגיש נגדו כתב אישום. גם בקשתו של גפסו לאפשר לו לפטר את היועצת המשפטית של העירייה, טרם הוכרעה על ידי הוועדה להפסקת העסקתם של יועצים משפטיים במשרד הפנים. מבקר המדינה הוציא צו הגנה זמני המונע את פיטוריו של גזבר העירייה, ובקשתה של היועצת המשפטית למבקר לקבלת צו זהה, עדיין נשקלת.

משרד המשפטים מצטט מתוך דו"ח מבקר המדינה בעניין הנעשה בעיריית נצרת עילית, שפורסם בדצמבר 2012, ולפיו הגם שכ-40 נכסים עירוניים הוקצו לעמותות שונות, המועצה לא אישרה את הסכמי ההקצאה והסכמים אלו לא הובאו לאישור משרד הפנים בניגוד להוראת סעיף 188 לפקודת העיריות. בנוסף, נוכח חילוקי דעות בין ראש העירייה לגזבר באשר לחוקיות העסקתו של עובד עירייה זוטר באחד מבתי הספר בעיר, וסירוב הגזבר לאשר לו שכר, עיכב ראש העירייה את חתימתו להעברתם משכורתם של כלל עובדי העירייה וגימלאיה. עניין זה נפתר רק בהתערבות של בית הדין לעבודה אליו פנו העובדים בשל הלנת שכרם.

בעקבות פניות של נושאי משרה בכירים בעירייה למשרד המשפטים, קיימה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לעניינים אזרחיים, עו"ד שרית דנה, פגישה בהשתתפות אנשי היועץ המשפטי של משרד הפנים ומנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות, אסנת מנדל, במטרה לבחון את אפשרות הפעולה של כלל הגורמים המעורבים בנוגע לעיריית נצרת עילית. ואולם וינשטיין מציין במכתבו לסער כי "התמונה העולה מצירוף שלל הנסיבות שפורטו היא שספק אם משרד הפנים נוקט את הכלים העומדים לרשותו לצורך טיפול מערכתי בנעשה בעירייה חרף העובדה שהדבר הכרחי ומתבקש".

המבקר בדוח ביקורת קשה

ביקורת חריפה על התנהלות עיריית נצרת עילית נשמעה כאמור בדו"ח מבקר המדינה, יוסף שפירא, מדצמבר 2012. הדו"ח תיאר את "חוסר שיתוף הפעולה וחוסר האמון המוחלט בין ראש העירייה לגזבר והיועצת המשפטית". כך למשל, בהליך אישור תקציב העירייה בשנים 2010-2012 התגלה חוסר תיאום בין בעלי התפקידים.

הצעת תקציב העירייה ל-2010 הועברה לאישור משרד הפנים ללא חתימת הגזבר ואת הצעת התקציב ל-2012 הכין משרד רואי חשבון חיצוני ולא גזבר העירייה, כפי שנדרש. שלושה גורמים מרכזיים בעירייה - הגזבר, היועצת המשפטית והמבקר הפנימי - התלוננו בפני גפסו ובפני הממונה על המחוז בנוגע לתקציב. בין השאר הם העלו טענות לגבי רישום הכנסות מתאגיד המים בסך של כ-5 מיליון שקל ותקצוב חסר של פעולות הביקורת.

המבקר מצא כי גפסו אף ניתק את הגזבר, עופר לוי, ממערכת המחשב מרכב"ה, שנועדה לשפר את ניהול תחום ההקצבות והתמיכות לגזברי העיריות. גפסו סירב לחתום על הרשאה להנפקת הכרטיס החכם המאפשר שימוש במערכת לגזבר והעביר סמכות זו למנכ"ל העירייה.

עוד העלה הדו"ח ביקורת קשה על שורה של מינויים לא תקינים. כך למשל, במכרז לתפקיד מנהל אגף קליטה בעירייה ב-2008 נבחרה מועמדת שלא עמדה בתנאי הסף. "ראש העירייה הודיע למנהלת משאבי אנוש כי הוא מוותר על דרישת הוועדה להגיש את המועמדת לבדיקות התאמה לנוכח ההיכרות עימה, וכי יש לקלוט אותה מיד לתפקיד", קבע המבקר.

שופט בג"ץ אליקים רובינשטיין כתב בפסק דין, במסגרת עתירה הנוגעת לעיריית נצרת עילית, כי "תיק זה לא היה נולד אילולא מערכת היחסים בלתי אפשרית בין ראש העיריה ליועצת המשפטית של העיריה, בניגוד מובהק לכל מינהל תקין, והתוצאה היא כיפופי ידיים, ומלחמות בלתי נחוצות שניתן היה למנען.

ראש העירייה אינו יכול לעשות שבת לעצמו ולהחליט בעצמו בניגוד לחוות דעת משפטית שקיבל מן היועץ המשפטי של הרשות. ראש הרשות המקומית נבחר על-ידי הציבור ונושא באחריותו כלפי התושבים, ואין להקל ראש בכך כל עיקר, אך ברי כי הוא איננו שליט כל יכול המשוחרר ממוסרות חוקיות".

צרו איתנו קשר *5988