רשם העמותות מאיים: יבוטל אישור ניהול תקין לאיגוד הכדורסל

האיגוד ביקש ארכה עד יולי להסדיר שינויי תקנון שלא אושרו ע"י הרשם, חלקם מאז 1991 ■ הרשם סירב, והקציב דדליין עד לשבוע הבא להסדרת הנושא

עזיבתו של אבנר קופל את תפקיד יו"ר איגוד הכדורסל לא סיימה את הסערה במשרדי האיגוד. ל"גלובס" נודע כי היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל, עו"ד רונן וינברג, עדכן את חברי הנהלת האיגוד כי רשם העמותות מאיים לבטל לארגון את אישור הניהול התקין, זאת במידה שהאיגוד לא יעמוד בדרישות שהעמיד הרשם עד ליום שלישי הבא, 14 במאי.

ההתכתבויות בין רשם העמותות לאיגוד הכדורסל החלו לפני הבחירות להנהלת האיגוד בקיץ 2012. לטענת רשם העמותות, כל תיקוני התקנון שבוצעו באיגוד הכדורסל החל משנת 1991 לא נרשמו או אושרו על-ידו. בין היתר לא אישר הרשם הגדלת מספר חברי ההנהלה מ-29 ל-39.

רשם העמותות הסכים בקיץ כי בבחירות ייבחרו 39 חברים, בתנאי שתכונס אסיפה כללית לא יאוחר מ-6 חודשים לאחר הבחירות ובה יאושר תקנון חדש שיכלול את כל תיקוני התקנון שאושרו בעבר, אך לא נרשמו או אושרו ע"י הרשם. האיגוד פנה לקבל הארכה עד חודש יולי 2013, אולם רשם העמותות אישר אותה עד 1 במאי 2013 בלבד. עם התפטרותו של אבנר קופל מתפקיד היו"ר, ביקש היועץ המשפטי של איגוד הכדורסל, עו"ד רונן וינברג, בקשה נוספת לארכה עד יולי 2013 לאשר את התקנון - בקשה שנדחתה על-ידי הרשם.

בתוך כך, עדכן וינברג את חברי ההנלה, קצב רשם העמותות לאיגוד הכדורסל עד 14 במאי 2013 להגיש בקשה לשינוי תקנון, ובמידה ולא ייעשה כן יישלל אישור הניהול התקין של האיגוד. יש לציין כי ללא אישור ניהול תקין לא יכול איגוד הכדורסל ליהנות מתמיכות וכספים ציבוריים, ולמעשה לא יוכל לתפקד.

כזכור, בין רשם העמותות לבין איגוד הכדורסל התקיימו התכתבויות נוספות בחודשים האחרונים. במארס האחרון סירב הרשם לאשר לאיגוד הכדורסל להגדיל את כמות חברי ההנהלה באמצעות הוספת נשים, מאחר שלטענתו כבר בעת הבחירות להנהלה בקיץ 2012 עדכן הרשם את איגוד הכדורסל כי אין מספיק נשים ברשימות, אולם האיגוד בחר לא להסדיר את האמור. כתוצאה מכך נשללו מהאיגוד לעת עתה הכספים ממינהל הספורט, בגין אי ייצוג הולם של נשים בהנהלה.

דובר משרד המשפטים בשם רשם העמותות, מסר בבתגובה: "לפני מספר חודשים החל רשם העמותות בבדיקת התנהלות איגוד הכדורסל בישראל, בעקבות פניות שונות שהתקבלו באשר להתנהלות האיגוד, לרבות בנוגע להליכי הבחירות להנהלת האיגוד ולשינויים שנעשו בתקנון האיגוד, ללא קבלת אישור רשם העמותות, כמתחייב בחוק. בעקבות כך אף יצאה בחודש יולי 2012 הנחייה מטעם רשם העמותות לאיגוד בנוגע לאופן עריכת הבחירות ותיקון התקנון. לבקשת האיגוד, אישר רשם העמותות את תיקון התקנון כך שמספר חברי ההנהלה יעמוד על 39 חברים, לאחר שהאיגוד התחייב בכתב כי יכנס בתוך שישה חודשים אסיפה כללית שעל סדר יומה תיקון התקנון ויגיש לרשם בקשה כנדרש. אולם, גם לאחר שניתנה לאיגוד ארכה של חודשיים נוספים, האיגוד לא עמד בהתחייבותו ולא הוגש לרשם תקנון מתוקן. לאור האמור, הודע לאיגוד כי ככל שלא תתקבל בקשה לשינוי תקנון עד ליום 14.5.13 יבוטל האישור ניהול תקין לשנת 2013".

צרו איתנו קשר *5988