"יש חרושת שמועות שמצבו הבריאותי של מוטי זיסר רופף"

ביהמ"ש הכריע: זיסר לא יחשוף בפני משקיעי אלביט הדמיה את מצבו הבריאותי

איש העסקים מוטי זיסר, בעל השליטה באלביט הדמיה ומנכ"ל החברה, אינו חייב לחשוף בפני ציבור המשקיעים בחברה את מצבו הבריאותי - כך קבע בית המשפט המחוזי בתל-אביב, אשר דחה את בקשת מחזיקי האג"ח לקבל דיווח מלא באשר ליכולתו של זיסר לנהל את החברה נוכח השמועות על בעיות בריאותיות.

עקב חרושת שמועות לגבי מצבו הבריאותי של זיסר, הגישו מחזיקי אג"ח ב' של אלביט הדמיה לבית המשפט בקשה לחייב את זיסר להציג הצהרת כשירות בריאותית, המעידה על כושר ניהול של החברה. זאת, במסגרת הסדר נושים שמתנהל בימים אלה עקב חובות של החברה.

באלביט הדמיה מתנהלים כיום מגעים להסדרי חוב ענקיים בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל - מתוכם כמיליארד שקל חוב פרטי של זיסר עצמו לבנק הפועלים, ועוד כ-2.5 מיליארד שקל הם חוב האג"ח של אלביט הדמיה.

אלביט הדמיה, שעוסקת בעיקר בייזום נדל"ן במזרח אירופה ובהודו, נקלעה למשבר תזרימי חמור, והיא אינה מסוגלת לשלם את חובותיה למחזיקי האג"ח ולבנקים בישראל ובחו"ל.

בתחילת החודש שעבר פנתה החברה ביחד עם הקרנות הזרות (שרכשו 35% מהאג"ח) לבית המשפט, בבקשה לאשר הסדר חוב שלפיו ימירו מחזיקי האג"ח את החוב כלפיהם (למעט 300 מיליון שקל) ל-86% ממניות החברה, ויהפכו לבעלי השליטה בה. מנגד, הציעה נציגות האג"ח המקומית הסדר חוב אחר.

בבקשה שהוגשה לבית המשפט, באמצעות בא-כוח מחזיקי האג"ח, עו"ד תומר ברם ממשרד ברם-סלוקי, נטען כי נכון יהיה להורות לזיסר להגיש הצהרת בריאות לגבי יכולתו לנהל את החברה, אם יאושר מתווה הסדר החוב.

"נכון לתאריך הגשת בקשה זו, קיימת עננת אי-ודאות כבדה בדבר מצבו הבריאותי של זיסר ויכולתו לנהל את החברה", נכתב בבקשה. "קיימת חרושת שמועות כי מצבו הבריאותי רופף, וספק רב אם יהיה ביכולתו להשקיע את מרב מרצו ויכולותיו להמשך ניהול החברה, על שלל עסקיה הבינלאומיים".

זיסר נרפא בעבר פעמיים ממחלת הסרטן, והוא עוסק ביחד עם אשתו, ד"ר ברכה זיסר, במגוון פעילויות עזרה לחולים. ד"ר זיסר, שעבדה כאחות במחלקת אונקולוגיה של ילדים, מנהלת את המאגר הלאומי לתורמי מח עצם, תחת ארגון "עזר מציון".

בתגובה לבקשת מחזיקי האג"ח טענו אלביט ויו"ר החברה כי אין לחשוף את מצבו הבריאותי של זיסר, שכן הוא שב לעבודה ומנהל את החברה ממשרדיה. ואולם, בראשית החודש חייב השופט איתן אורנשטיין את זיסר להגיש לבית המשפט "תצהיר התומך בתגובה בו יתייחס בין היתר למצבו הבריאותי, לרבות התפקודי, ושייתמך בתיעוד רפואי עדכני". בשלב זה, נקבע, התיעוד הרפואי יימסר לעיני בית המשפט בלבד.

בהתאם להחלטה המציא זיסר תצהיר גלוי לעין, ובנוסף תיעוד רפואי במעטפה סגורה לעיני בית המשפט.

בתצהיר צוין כי אין חשש שמצבו הבריאותי של זיסר ימנע את המשך תפקודו כמנכ"ל החברה, כי הוא מגיע לעבודה וצופה שבעתיד ימשיך לנהל את החברה באופן שוטף, ככל הנדרש. כן הוצהר כי בעת האחרונה אף היה זיסר מעורב בסיכום עסקה בהודו בקשר לנכס של החברה, שאמורה להזרים כספים בסכומים ניכרים לקופת החברה.

על בסיס מסמכים אלה ציין השופט איתן אורנשטיין בהחלטתו כי שוכנע מהמידע הרפואי העדכני שהונח לפניו כי "קיימת אינדיקציה לרמיסיה ופרוגנוזה חיובית במצבו הבריאותי של זיסר, המצביעים על החלמה ותפקוד".

עוד כתב השופט: "סבורני כי המידע הרפאי אינו נושא עימו תועלת ציבורית לגיטימית המצדיקה את חשיפת מצבו הבריאותי של זיסר, תוך פגיעה בפרטיותו, וכי בנסיבות העניין יש ליתן את הבכורה לזכות לפרטיות של זיסר. בצד זה,הונחו לפניי תצהירים, שלא נסתרו, כי זיסר שב לעבודה, וגם בכך טעם שלא להורות על חשיפת מצבו הבריאותי".