בטר פלייס: ביהמ"ש אישר להפעיל את החברה עד ל-10 ביולי

לא הייתה התנגדות לבקשת המפרקים הזמניים, ומרבית הנושים אף תמכו בה

בית המשפט אישר למפרקים הזמניים של חברת בטר פלייס להאריך את תקופת הפעלתה של החברה עד ל-10 ביולי, "לצורך שימור נכסיה והשאת המחיר שיתקבל בתמורה למכירתם".

לא הייתה למעשה התנגדות לבקשת המפרקים הזמניים, ומרבית הנושים אף תמכו בה.

בנוסף, ניתן אישור למפרקים הזמניים להפעיל את חדר המידע ולהציע למכירה במסגרתו גם את הקניין הרוחני של החברה, בכפוף לזכויותיהם באותו קניין ולהליכים משפטיים נוספים שיידרשו.

עוד נקבע כי הפעלת החברה תיעשה גם על-פי ההוראות שניתנו בהחלטה הקודמת בעניין הפעלתה, לרבות לעניין העובדים.

אשר לעניינם של אלה ששילמו מקדמות לרכישת כלי רכב בימים האחרונים שלפני הגשת בקשת הפירוק מטעם החברות - יטפלו בכך המפרקים הזמניים לאחר המכירה, ועם זאת, נקבע כי "ראוי שיביאו לידיעת בעלי השליטה את הטענות, מתוך תקווה שאלה ישקלו את עמדת משלמי המקדמות ויראו למצוא לה פתרון".