"המדד הגבוה אינו מעיד כלל על התעוררות האינפלציה"

"ישראל יקרה לנו": "האם מישהו בממשלה או בבנק ישראל זוכר את היעד של יציבות מחירים או הבטחות להורדת יוקר המחיה?"

כלכלנים וגורמים בתעשייה הישראלית מגיבים היום (ב') למדד המחירים לצרכן לחודש יוני, שעלה בשיעור החד ביותר מאז חודש אוגוסט 2012, בשיעור של 0.8%.

איל עופר, דובר "ישראל יקרה לנו", אומר כי "אזרחי ישראל מרגישים את המדד יום יום בכיס. יוקר המחיה הבסיסית הפך לבעייה שמקיפה את רוב שכבות האוכלוסיה. כאשר מזון, דיור (אשר ברובו אינו נמצא כלל במדד), בריאות, תחבורה, חשמל, דלק עולים מדי חודש ולוקחים את כל ההכנסה - אין פלא שאין מה לדבר על צמיחה. כיום רוב ההכנסה הולכת על קיום בסיסי ויש רבים שאף נעזרים בחסכונות הוריהם. נשאלת השאלה האם מישהו בממשלה או בבנק ישראל זוכר את היעד של יציבות מחירים או הבטחות להורדת יוקר המחיה"?

עמית קמינסקי, מנכ"ל AMG משכנתאות, אומר כי עליית המדד ב-0.8% תגדיל את החוב לבנק של נוטלי המשכנתא בכ-3,000 שקל. מדובר ביתרת חוב של כ-600 אלף שקל, במשכנתא שנלקחה בהתאם למגבלות בנק ישראל ולפיהם רק שליש מהמשכנתא הינו בריבית פריים, והשאר בריבית צמודת מדד. לאור עליית המדד אנחנו ממליצים לשלב בתמהיל המשכנתא מסלולים שאינם צמודי מדד כגון: מסלול בריבית פריים, מסלול בריבית קבועה לא צמודה ומסלול בריבית משתנה לא צמודה, שנכון להיום, נמצאים בריבית אטרקטיבית במיוחד".

יניב פגוט, האסטרטג הראשי של קבוצת איילון: "החדשות המעודדות בעירבון מוגבל מהמדד הנוכחי הן כי עליית מחירי הדירות נבלמה במדידה של החודשים אפריל-מאי 2013 ביחס לחודשים מרץ -אפריל 2013 ואלו ירדו ב-0.1%. אנו סבורים כי לא ניתן לפצוח בחגיגות בלימת עליית מחירי הדיור ויש לבחון את המגמות בשוק הדיור בהתבוננות רבעונית ולא חודשית. אנו מעריכים כי בנק ישראל יותיר את ריבית הבסיס לחודש יולי ללא שינוי ברמה של 1.25% ולא יפחיתה, אלא בהתרחשות מקרי קיצון עד לרבעון האחרון של שנת 2013, אזי תתבהר תמונת הצמיחה הכלכלית".

יונתן כץ, לידר שוקי הון: "כעת נדמה שהריבית תישאר ללא שינוי בסוף החודש בשל המדד המעט גבוה, ומספר אינדיקטורים כלכליים חיוביים כגון עלייה ביצוא וביבוא בחודש יוני. יחד עם זאת, אין לפסול הורדת ריבית על רקע ייסוף מתחדש בשקל אשר חזר אל מתחת לרמתו (מול סל המטבעות) ערב הורדת הריבית הלא מתוכננת ב- 13.5".

יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים והשקעות: "עליית המדד תואמת את הציפיות, כאשר המדד מבטא את ההשפעה של מהלכי הממשלה לצמצום הגירעון התקציבי. בצל המחאה החברתית, עליית המדד מוסיפה שמן למדורת המחאה החברתית, כאשר בשלב הנוכחי יידרשו האוצר ובנק ישראל לעמוד על המשמר מפני התעוררות הלחצים האינפלציוניים. "העלייה במדד המחירים לצרכן אל מרכז תחום יעד האינפלציה הממשלתי (1%-3%), מנעה אפשרות להפחתה נוספת בשער ריבית השקל בטווח הקצר ומאותתת על פוטנציאל לשינוי מגמה בטווח הארוך יותר. לעליית מחירי החשמל, המע"מ ויתר התשומות, ישנה השפעה מתגלגלת, כאשר אפקט הדומינו עשוי לתרום לסבב עליות מחירים נוסף בחודשים הקרובים", אמר עוד מנכ"ל פריקו ניהול סיכונים והשקעות".

אלכס זבז'ינסקי, כלכלן ראשי בית השקעות מיטב דש: "המדד הגבוה לחודש יוני אינו מעיד כלל על התעוררות האינפלציה, כי חלקו הגדול הינה תוצאה של מעשה ידיה של הממשלה. העלאת המע"מ, מס על סיגריות והתייקרות של מחיר החשמל תרמו תרומה מאוד משמעותית למדד של חודש יוני. גם עלייה במחיר הדלק שמיובאת משוקי הנפט בעולם הוסיפה למדד. אם מנטרלים את כל המרכיבים 'החיצוניים', מקבלים שהאינפלציה במשק כמעט אינה קיימת. כצפוי העסקים גלגלו על הצרכנים רק חלק מהעלאת המע"מ כי נתקלו בביקושים חלשים. אינפלציה נמוכה, שקל מתחזק ומשק חלש תומכים בהורדה נוספת של הריבית ע"י בנק ישראל. כעת נראה שגם שוק הדיור אינו מהווה מכשול מפני הורדת ריבית נוספת, למרות שנתוני מחירי הדירות בבעלות משקפים עדיין את ההתפתחויות לפני "הריצה הגדולה" אל הדירות בחודש מאי שיצרה הודעה על העלאת המע"מ".

נשיא התאחדות המלאכה והתעשייה, יהודה אלחדיף: "מדד חודש יוני משקף בעיקר השפעה קצרת טווח של העלאת המסים העקיפים (מע"מ). סביבת האינפלציה במשק צפויה להיות ממותנת למדי בחודשים הקרובים, לאור המשך ההאטה בארץ והשיפור המזערי בכלכלה העולמית. יסוף השקל, היעדר לחצי שכר וביקוש, העמקת האבטלה, וצפי ליציבות במחירי הסחורות, גם הם תורמים לאינפלציה המתונה ולפיכך יש להמשיך ולתמוך בפעילות הכלכלית במשק באמצעות קיומה של ריבית בסיסית נמוכה לאורך זמן".

אסף שאול, סמנכ"ל ההשקעות באלפא פלטינום קרנות נאמנות: ""המדד עלה בהתאם לצפי האנליסטים. המשך עלייה במחירי הדיור מראה לנו שהצעדים שעשה בנק ישראל אינם משפיעים באופן מהותי על שוק הדיור. להערכתנו לא תהיה תגובה מהותית בשווקים עקב העובדה שהמדד היה בטווח התחזית. עם זאת, המדד הגבוה מפחית במעט את הסיכוי להורדת ריבית".

ניר אומיד, סמנכ"ל השקעות בתמיר פישמן: "מדד יוני עלה אמנם בחדות אולם לא מדובר להערכתנו בשינוי הסביבה הכלכלית ,כי אם בצרוף מקרי של מספר גורמים שהתנקזו בחודש בודד, בראשם העלאת המע"מ שתרמה כ-0.5% ובנוסף סעיפים עונתיים כגון עלייה חדה במחירי הלבשה והנעלה ומחירי פירות טריים. כיוון שמדד יוני צפוי היה להיות גבוה לא צפוייה השפעה מהותית על שווקי ההון פרט לעלייה קלה בצמודים קצרים וירידה בציפיות להפחתת ריבית".

אילן ארצי, מנהל השקעות ראשי בבית ההשקעות הלמן אלדובי: "מדד יוני היה מדד גבוה אבל לא מייצג ומשקף עליות המחירים שהממשלה יוצרת. בהסתכלות קדימה הבעיה הינה חשש מדיפלציה ולא אינפלציה. סביבת האינפלציה בשנה הקרובה צפויה להיות נמוכה, ולהערכתנו תסתכם בפחות מאחוז. מדד המחירים עלה ב- 0.8% בדומה לציפיות, ולמעשה יותר מהכפיל את האינפלציה שנרשמה מתחילת השנה ועד היום, יחד עם זאת מדובר בעליות מחירים חד פעמיות של מוצרים בפיקוח והעלאות מיסים ולא אינפלציה של ביקושים. מה שגרם לעליות החודש היו עליית שיעור המע"מ, עליית מחירי ההלבשה, הדלקים, חשמל וסיגריות. הבעיות העומדות בפתחו של הנגיד הבא הינן ההאטה בצמיחה והתחזקות השקל, ולא האינפלציה הצפויה להיות נמוכה משמעותית מהיעד".

רו"ח אהוד רצאבי, נשיא להב - לשכת ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים: "מדד יוני הגבוה נובע בעיקר מהעלאת המע"מ ומצעדים נוספים של הממשלה, כגון העלאת מחירי הסיגריות, החשמל והדלק. למעשה, עיקר האינפלציה במשק היום נובעת מצעדים ממשלתיים, בעוד שהמגזר הפרטי כמעט שלא מעלה מחירים. אם מנטרלים את צעדי הממשלה, אפשר לומר שהאינפלציה במשק הישראלי היא אפסית. העסקים הקטנים סופגים חלק גדול מעליית המע"מ והתייקרות התשומות, כגון אנרגיה, על מנת לשרוד בתקופת האטת המשק. ברור שהעסקים הקטנים לא יוכלו להחזיק מעמד לאורך זמן בתנאים אלה, ללא צעדים ממשלתיים התומכים במנועי צמיחה".

שמואל בן אריה, מנהל מחקר שוק מקומי בפיוניר תכנון פיננסי: "מזל שיש ממשלה, אחרת היינו מתקשים לעמוד ביעד האינפלציה השנתי. המדד עמד בציפיות והושפע בעיקר מעליית מחירי החשמל והעלאת המע"מ, שני גורמים אשר אינם קשורים לקצב עליית המחירים הטבעי במשק. בנוסף התייקרות מחירי הדלק אשר נגרמה בשל התייקרות מחירי האנרגיה בעולם, הדרדרות השקל מול הדולר, התייקרות סעיפי ההלבשה וההנעלה (מסיבות עונתיות) והעלייה בסעיף הדיור סיפקו גם הם רוח גבית לעלייה. ניתן לומר כי מדיניות קברניטי המדינה היא זו שגרמה, בין היתר, לעליית האינפלציה וכי מדובר בתוצאה ישירה של הריבית הנמוכה במשק. אילולא התערבות הממשלה והעונתיות שתרמה לעליית המחירים היתה פה סטטיות במדד. נראה כי הצרכן הישראלי טרם הפנים את רוע הגזרות והוא ממשיך לצרוך ביתר שאת. הגזירות הינן גזרות מדכאות צריכה וצמיחה אך כרגע הדבר עוד לא מורגש במשק. נראה כי הציפיות האינפלציוניות והאינפלציה בפועל לשנה הקרובה תעמוד על כ-2%".

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "אנו מעריכים כי נתוני המאקרו החלשים שפורסמו לאחרונה יחד עם הציפיות הנמוכות לאינפלציה ב-12 החודשים הבאים, העצירה בעליית מחירי הדירות והתחזקות השקל מול סל המטבעות תומכים בהפחתת ריבית נוספת בחודשים הקרובים. יחד זאת, להערכתנו בהיעדר התחזקות משמעותית של השקל עד למועד ההחלטה, הוועדה המוניטרית צפויה להמתין לכניסתו של הנגיד החדש לתפקיד, לפני שתבחר להפחית את הריבית".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988