פגיעה נמוכה מהצפוי ללאומי עקב שערוך ההתחייבויות לעובדים

זאת, עקב אימוץ תקן חשבונאי בסוגיית שערוך התחייבויות לעובדים ■ בנק לאומי עלול היה למחוק עד 2 מיליארד שקל מהונו העצמי, מה שהיה פוגע מהותית בהלימות ההון של הבנק

אימוץ תקן חשבונאי בסוגיית שערוך התחייבויות לעובדים (IAS 19 IFRS) לא יפגע בהלימות ההון של הבנקים באופן חמור כפי שהיה חשש שיקרה. הסיבה לכך היא שהבנקים יוכלו לפרוס את ההשפעה של המעבר לתקן על הלימות ההון על פני תקופה של חמש שנים. לתקן זה השפעה במיוחד על בנק לאומי שעלול למחוק עד 2 מיליארד שקל מהונו העצמי, מה שהיה פוגע מהותית בהלימות ההון של הבנק, וכתוצאה מכך ביכולת הבנק לתת אשראי ולחלק דיבידנד בעתיד.

באחרונה פרסם בנק ישראל תיקון להוראות המטפלות ביישום שערוך ההתחייבויות לעובדים, וזאת במסגרת אימוץ כללי באזל 3. במסגרת אימוץ כללי באזל 3, אמור להשתנות הטיפול החשבונאי בהתחייבויות לעובדים.

לפי תקן 19, אמורים הבנקים להוון את ההתחייבות שלהם לעובדים לפי ריבית השוק. זאת, בה בעת שבמצב הנוכחי הם מהוונים לפי ריבית קבועה של 4%. לא ברור מה תהיה הריבית שלפיה ישוערכו ההתחייבויות לעובדים, שעיקרן הפנסיה התקציבית. עם זאת, נראה כי השערוך יהיה לפי ריבית הנמוכה מ-3% (תשואת האג"ח הממשלתיות הארוכות).

בבנק לאומי, בניהולה של רקפת רוסק עמינח, יש התחייבות גבוהה מאוד לעובדים, בשל ההתחייבות לתשלום הפנסיה התקציבית לעובדי דור א', ועל כן כל תזוזה בריבית שלפיה משערכים את ההתחייבות, תקטין את ההון העצמי של הבנק בסכום גבוה שעלול להגיע ל-2 מיליארד שקל.

עמידה ביעדים

בהנחה שאכן יאומץ תקן 19 (בבנק ישראל עדיין מתלבטים אם לאמץ את התקן הזה או תקן אמריקאי), הבנקים ובראשם לאומי אמנם ייאלצו למחוק את הסכום הנדרש בבת אחת מההון העצמי, ואולם לצורך חישוב הלימות ההון הסכום יופרש בצורה הדרגתית במשך 5 שנים, החל בינואר 2014.

יישום מיידי של התקן היה מקטין את הלימות ההון ליבה (היחס בין ההון העצמי לנכסי הסיכון) של לאומי בכ-1% אל מתחת ל-8%. נזכיר כי על הבנק להגיע להלימות הון ליבה של 9% עד סוף 2014, כך שהפחתה מלאה הייתה מאתגרת מאוד בעבור הבנק בכל הקשור לעמידה ביעדים של בנק ישראל.

ואולם כאמור, בעקבות הפריסה, הלימות ההון תקטן בכ-0.2% בלבד, ומחיקות עתידיות יקוזזו ברווחים שוטפים שייצר הבנק. בנקים נוספים החשופים למעבר לתקן 19 הם דיסקונט והבינלאומי, אבל בהיקפים נמוכים משמעותית לעומת בנק לאומי.

צרו איתנו קשר *5988