לדור פרסם קוד אתי של הפרקליטים בפרקליטות המדינה

עפ"י הקוד, "על הפרקליט להישמר מראיית תוצאות ההליך המשפטי וההישג המקצועי, כמפחיתים במשהו ממחויבותו להגינות וליתר ערכי היסוד שבתפקידו"

"על הפרקליט להישמר מראיית תוצאות ההליך המשפטי וההישג המקצועי, כמפחיתים במשהו ממחויבותו להגינות וליתר ערכי היסוד שבתפקידו" - כך קובע הקוד האתי של הפרקליטים בפרקליטות המדינה, שפרקליט המדינה משה לדור פירסם היום (ד').

פרסום הקוד האתי של הפרקליטות מסיים עבודת מטה שהחלה לפני יותר מעשור שנים, עוד בימיה של עדנה ארבל כפרקליטת המדינה, ומסתיים סמוך לסיום כהונתו של לדור.

על-פי הקוד האתי, "ערכי היסוד של הפרקליטות הם נאמנות, אחריות, אמינות, הגינות, חתירה לגילוי האמת, טוהר המידות, יושרה, מקצועיות, נחישות, ענווה וממלכתיות, עצמאות שיקול-הדעת, רעות ושימוש מידתי בסמכות".

בנושא ראיונות לתקשורת קובע הקוד האתי כי "פרקליט שקיבל במסגרת תפקידו אישור להתראיין או למסור מידע באמצעי התקשורת, יקפיד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בניהולו של דיון הוגן, באמון הציבור בפרקליטות ובמערכת המשפט, בפרטיותו של אדם ובכל אינטרס ציבורי אחר".

עוד נקבע כי "הפרקליט ינהג בכל התבטאויותיו הפומביות בכבוד ובנימוס הראויים כלפי בית המשפט, מוסדות המדינה, עורכי הדין, עמיתיו, הצדדים האחרים בתיק, העדים וכל באי בית המשפט, כלפי כל מגזר וכלפי כל אדם.

"פרקליט המביע דעה בפומבי, בעניין מקצועי או ציבורי, שלא במסגרת עבודתו, יקפיד לציין כי הוא מביע דעה או עמדה אישית, ולא את זו של הפרקליטות. פרקליט שהתבקש להופיע בפני ועדה בכנסת או בפורומים שלטוניים אחרים, יעשה כן לאחר עדכון הגורמים הממונים עליו, בתיאום עמם, ובמידת הצורך לאחר קבלת אישורם, ימסור בוועדה את המידע הנדרש, בכפוף למגבלות הקבועות בדין".

במכתב שהפיץ לאנשי הפרקליטות, לצד הקוד האתי, כתב לדור כי "מסמכים מסוגו של הקוד האתי הם לעולם מרקם נורמטיבי חי ודינמי, ושהוא הולך ומתגבש בחיי המעשה ובתהליך ארגוני חי.

"חשוב להדגיש כי הקוד איננו מסמך שמטרתו הטלת אחריות ואיתור פגמים או 'עבירות' בעבודת הפרקליט. הקוד האתי הוא מסמך חינוכי והצהרתי, מנחה ומסייע. פניו קדימה כמצפן ולא כלי לבחינה וחיפוש אשמים בדיעבד.

"הקוד איננו כרוך בהקמת מוסד הביקורת על גופי התביעה ומייצגי המדינה. יש לא מעט החוששים מניצולו לרעה של מוסד זה והשימוש שייעשה בו לפגיעה בעצמאות הפרקליטות ולשיבוש עבודתה. עם זאת, אני בטוח שהחששות שליוו את גיבושו של הקוד האתי יתבדו".

"תעוזת זהות ערכית"

מסמך הקוד האתי מבטא את "תעודת הזהות" הערכית של הפרקליטות. בדברי הפתיחה לקוד האתי צוין כי מטרתו היא "להעמיד מסמך יסוד, חינוכי והצהרתי, על אודות רכיבי זהותה של פרקליטות המדינה, הערכים הנוהגים בה, והאופן שבו הם באים לידי ביטוי ביסודות התנהגות אישיים וכללי עבודה מעשיים. נכון וראוי כי כל אלה יעמדו מול עיני פרקליטים ומתמחים, ככוכב צפון המכוונם אל הרצוי והראוי".

בתהליך ניסוח הקוד הסתייעה פרקליטות המדינה בשופט בדימוס פרופ' יצחק זמיר ובפרופ' אסא כשר, וכן במרכז לאתיקה במשכנות שאננים, בניהול דניאל מילוא.

בפרקליטות הדגישו כי הקוד האתי אינו בא לשנות את הנורמות האתיות הקיימות, מטרתו היא להצהיר על ערכי הארגון הקיימים, ובתוך כך על אופיו ותפקודו הערכי של הפרקליט.

צרו איתנו קשר *5988