מהנדסי הנוף: העצים נפגעים ראשונים ואין מי שיגן עליהם

התנגדות חריפה של איגוד אדריכלי הנוף בישראל לסעיף ברפורמה בתכנון והבנייה, שמהותו היא ביטול החובה שנקבעה בחוק להתייעץ עם פקיד היערות בנוגע לתכנית שכלולים בה עצים בוגרים

התנגדות חריפה של איגוד אדריכלי הנוף בישראל לרפורמה בתכנון והבנייה שעברה קריאה ראשונה בכנסת. חברי האיגוד מוחים על תיקון אחד מסויים, שינוי סעיף 83ג' המתייחס להגנה על עצים בוגרים.

מהות הסעיף האמור היא ביטול החובה שנקבעה בחוק להתייעץ עם פקיד היערות בנוגע לתכנית שכלולים בה עצים בוגרים. בנוסף, מוצעת בתזכיר החוק סמכות לשר הפנים לקבוע מהם "סוגי תכניות" שבהם תהיה חובה להתייעץ עם פקיד היערות, כשברירת המחדל היא שאין צורך בהתייעצות כלל.

איגוד אדריכלי הנוף פנה במכתב לראש מינהל התכנון, בינת שוורץ, במסגרתו מתנגדים האדריכלים לשינוי מהותי שעומד להתרחש עם אישור הרפורמה בכל הנוגע לשימור עצים ולחובת התייעצות ועדות התכנון עם פקיד היערות במשרד החקלאות.

"בהתייחס לתיקון המוצע לחוק, אנו מוחים על שינוי החוק ומביעים דאגה עמוקה מהפיכתו מחוק מחייב להמלצה בלבד", טוענים חברי האיגוד במכתב, "ראוי לציין שפקודת העצים הבוגרים יצרה מהפך מבורך בתפיסות התכנוניות בשנים האחרונות וגרמה לכך שיש התחשבות רבה מאוד בעצים קיימים בכל אזור ואזור בו נעשה פיתוח. כתוצאה מחוק זה נוצר שיתוף פעולה בין גורמי תכנון במטרה למזער נזקים וליצור סביבה ירוקה ונעימה יותר לציבור. הימצאות עצים בוגרים במרחב הציבורי מהווה גורם בעל חשיבות עליונה בהפחתת אפקט החום בתחום העירוני, מפחיתה את אפקט החממה, תורמת לתחושת השייכות למקום, עוזרת בקליטת מי נגר, אם למנות רק חלק מיתרונות נוכחות העצים הבוגרים בנוף ארצנו".

עוד מוסיפים אנשי האיגוד כי התיקון הוכנס במקור מסיבה חשובה של שמירה על העצים ולאחר שכל הגורמים הכירו בחשיבות העניין ןכעת נראה שמדובר בצעד גדול אחורנית: "כחלק מהליכי התכנון והפיתוח המואצים, נפגעים העצים ראשונים, ואין מי שיגן עליהם. תיקון 89 לפקודת היערות , המוכר כחוק עצים בוגרים, הפך את העצים לגורם שיש להתחשב בו סטטוטורית וכלכלית. בימים של התעוררות סביבתית עולמית ושל חשיבה על תכנון בר-קיימא, העצים הם גורם בעל חשיבות עליונה כמשפרי איכות סביבה".

בסופו של המכתב קוראים אנשי האיגוד לקיים דיון חוזר בהצעה האמורה, יחד עם הגורמים המקצועיים, ומסכמים את המכתב בשורה באה: "גם אם לפעמים יש צורך בעדכון החוק, מן הראוי לעשות בשיתוף כל הגורמים המקצועיים ולא לבטל את ההישגים החיוביים שנגרמו בזכותו".

ממשרד הפנים נמסר בתגובה כי: "יובהר כי סמכות פקיד היערות לעניין מתן רשיון לכריתה / העתקה של עצים בוגרים בשלב ההיתר, המוקנית מתוקף פקודת היערות, נותרת בעינה, ואין בתיקון חוק התכנון והבנייה המוצע כדי לפגוע בה. התיקון המוצע מתייחס למנגנון נוסף, שעניינו היוועצות עם פקיד היערות טרם אישור תכנית.

"סעיף 83ג(ג) לחוק התקף קובע כי על מוסד תכנון, טרם אישורה של תכנית, לקיים התייעצות עם פקיד היערות, לגבי כל תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים ואשר יש בתחומה עצים בוגרים. החובה הגורפת המוחלת כאמור על כל תכנית, אינה מוצדקת מהותית או הכרחית במקרים רבים ויוצרת לא פעם עיכובים בקידום תכניות. לפיכך, בהצעת החוק מוצע לצמצם את חובת ההתייעצות לסוגי תכניות ונסיבות שיוגדרו, לגביהם יש הצדקה עניינית להיוועצות, וזאת מתוך רצון למקד מאמץ בשמירת העצים הבוגרים. המהלך מתואם עם משרד החקלאות ויוסדר בתקנות".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא נדל"ן ותשתיות?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988