מליסרון: הרווח התפעולי גדל בכ-32% ברבעון השני

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של מליסרון ברבעון צמח לכ-60 מיליון שקל, בהשוואה לכ-54 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

קבוצת מליסרון סיימה את הרבעון השני של שנת 2013 עם הכנסות של כ-306 מיליון שקל, לעומת כ-333 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה בעיקרה ממכירת הקניונים רננים וסביונים בתחילת חודש אפריל 2013 וגם לאור מכירת הזכויות בנכס איקאה בנתניה באוקטובר 2012.

ה-NOI של מליסרון ברבעון הסתכם בכ-240 מיליון שקל, בהשוואה לכ-256 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מהמכירה האמורה של הקניונים רננים וסביונים. לצד זאת, קוזזה ירידה זו על-ידי פתיחת הגרנד קניון בבאר-שבע בסוף חודש מאי השנה, המשך אכלוס הקניון הגדול בפתח-תקווה וקניון רחובות וכתוצאה מאכלוס נוסף בפארק התעשייה ביוקנעם.

ה-EBITDA של מליסרון ברבעון השני של 2013 הסתכם בכ-224 מיליון שקל, בהשוואה לכ-241 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-FFO הריאלי של מליסרון ברבעון גדל בכ-13% והסתכם בכ-111 מיליון שקל, בהשוואה לכ-98 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-FFO הריאלי נובע בעיקר מירידה בהוצאות הריבית ובהוצאות הנהלה וכלליות, מעליה בשיעור ההחזקה בגרנד קניון בחיפה לרמה של 100% במהלך הרבעון הרביעי של 2012 וכתוצאה מפתיחת קניון באר-שבע בחודש מאי האחרון.

הרווח התפעולי של מליסרון ברבעון השני של 2013 גדל בכ-32% לכ-533 מיליון שקל, לעומת כ-403 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012. הגידול נבע בעיקרו מהגידול שנרשם בסעיף עליית ערך נדל"ן להשקעה, שהסתכם ברבעון המדווח בכ-280 מיליון שקל, לעומת כ-156 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נבעה ברובה מעדכון שיעורי ההיוון בחלק מנכסי החברה, בשיעור של עד 0.25%, וזאת כתוצאה מירידת שיעורי הריבית במשק ובתשואות שנרשמו בעיסקאות נדל"ן שבוצעו בשוק הנדל"ן בישראל. שיעור ההיוון המשוקלל (CAP RATE) הנגזר משווי הנדל"ן המניב של החברה עומד על 7.67%.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של מליסרון טיפס ברבעון השני של 2013 בשיעור של כ-108% לכ-312 מיליון שקל, בהשוואה לכ-150 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של מליסרון ברבעון צמח לכ-60 מיליון שקל, בהשוואה לכ-54 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "תוצאות המחצית הראשונה של שנת 2013 ממחישות את תנופת ההתרחבות של מליסרון ואת התרומה התזרימית של ההשבחות שביצענו בחודשים האחרונים. במקביל, בהתאם להנחיית הממונה על ההגבלים העסקיים, השלמנו במהלך התקופה את העסקאות למכירת הקניונים "רננים", "סביונים", "הדר" ו"הצפון", וזאת בתמורה כספית של כ-1.5 מיליארד שקל, שאת רובה ניצלנו כדי לפרוע התחייבויות והקטנת המינוף הפיננסי של מליסרון. אנו ממשיכים לפעול לחיזוקה הפיננסי של החברה כדי שתוכל להמשיך ולפתח את נכסיה באופן שיגדיל את תזרימי המזומנים ואת רווחי החברה בשנים הבאות. החל מחודש מאי אנו רושמים את ההכנסות הראשונות בגין פעילות הקניון בבאר-שבע. בימים אלה אנו פועלים כדי להנפיק איגרות חוב כנגד שעבוד הקניון".

צרו איתנו קשר *5988