עזריאלי תלווה 960 מיליון שקל מהראל ואלטשולר שחם

המהלך נעשה בהתאם לתכניותיה של עזריאלי למחזר חוב שאותו נטלה מהבנקים הפועלים ולאומי עבור הקמת מרכז עזריאלי בתל-אביב

קבוצת עזריאלי עדכנה הבוקר (ב') על קבלת שתי הלוואות משני גופים פיננסיים שונים בהיקף כולל של כ-960 מיליון שקל.

המהלך נעשה בהתאם לתכניותיה של עזריאלי למחזר חוב שאותו נטלה מהבנקים הפועלים ולאומי עבור הקמת מרכז עזריאלי בתל אביב. הקבוצה שבשליטת דוד עזריאלי תקבל הלוואה עיקרית מחברת הראל בהיקף של 710 מיליון שקל, צמודה למדד, בריבית שנתית של 1.16% שתיפרע ב-16 תשלומים חצי שנתיים שווים, החל מפברואר 2014.

להבטחת פירעון הלוואה זו, ישועבדו זכויותיה של הקבוצה בקומות 11-49 וחלקים נוספים מהמגדל העגול.

הלוואה נוספת, בהיקף של 250 מיליון שקל, צמודה למדד, התקבלה מאלטשולר שחם ותישא ריבית שנתית של 0.75%. קרן הלוואה זו תיפרע בתשלום אחד, באוגוסט 2015 והריבית תשולם בתשלומים רבעוניים, החל מדצמבר 2013. ההלוואות דורגו על-ידי מידרוג בדירוג Aa2.

בעזריאלי ציינו כי "מטרת ההלוואות להחליף הלוואה קודמת, שהגיע מועד פירעונה, אשר נשאה ריבית של כ-6% וכללה שיעבודים נרחבים יותר (על מרכז עזריאלי כולו, למעט המגדל המרובע), מאלו הנכללים בהלוואה החדשה, כמו גם להשלמת המימון מחדש ולצרכים שוטפים".

צרו איתנו קשר *5988